May 24, 2019   6:58 p.m. Ela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Identification number: 452
University e-mail: eva.putrova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Mánes Square, Petržalka, Bratislava
Written by (author): Bc. Kristína Kubicová
Department: Institute of Landscape and Garden Architecture (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Opponent:Ing. Katarína Gécová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh revitalizácie Mánesovho námestia, Bratislava, MČ Petržalka
Summary:KUBICOVÁ Kristína: Návrh revitalizácie Mánesovho námestia, Bratislava, MČ Petržalka -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Fakulta architektúry; Krajinná architektúra a krajinné plánovanie -- Ing. Arch. Eva Putrová, CSs. -- Bratislava: FA STUBA, 2013, počet strán 94. Cieľom tejto záverečnej bakalárskej práce je návrh revitalizácie Mánesovho námestia v mestskej časti Petržalka v Bratislave, a teda aj poukázanie na dôležitosť revitalizovania verejných priestorov s využitím vegetačných prvkov. V textovej časti tejto práce sa zaoberáme súčasným stavom riešenej problematiky doma ale i v zahraničí. Porovnávame metódy ale aj úroveň navrhovania a revitalizácií verejných priestorov na Slovensku a v zahraničí. V ďalších častiach charakterizujeme náš cieľ práce, ktorý vychádza z problematiky riešeného priestoru a tiež metodický postup spracovania, v ktorom najprv opisujeme súčasný stav riešeného Mánesovho námestia z viacerých hľadísk. Súčasťou týchto analýz sú aj grafické výstupy. Pomocou analýz zisťujeme problémy ale aj potenciály tohto priestoru, na základe ktorých sme spracovali dve varianty riešenia námestia. Z týchto dvoch variantov sme vybrali jeden, ktorý sme detailne rozpracovali a spracovali k nemu projektovú dokumentáciu. Táto práca spĺňa stanovený cieľ z hľadiska skvalitnenia štruktúry verejného priestoru, ktorý má slúžiť pre aktívny oddych ale tiež kultúrne a estetické zážitky.
Key words:kontrast, prirodzenosť, funkčnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited