Oct 20, 2019   7:32 p.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Identification number: 452
University e-mail: eva.putrova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Revitalization of Námestie Hraničiarov Square
Written by (author): Ing. Michaela Rečková
Department: Institute of Landscape and Garden Architecture (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Opponent:prof. Ing. arch. Peter Gál, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Revitalizácia Námestia Hraničiarov, MČ Petržalka, Bratislava
Summary:REČKOVÁ Michaela: Revitalizácia Námestia Hraničiarov, MČ Petržalka, Bratislava - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Fakulta architektúry; Krajinná architektúra a krajinné plánovanie - Ing. Arch. Eva Putrová, CSc. - Bratislava: FA STUBA, 2014 Cieľom tejto záverečnej bakalárskej práce je návrh revitalizácie Námestia Hraničiarov v mestskej časti Petržalka v Bratislave. Budovaná bola v rokoch 1967- 1980 a od výstavby nikto nevynaložil väčšiu snahu a starostlivosť o verejný priestor. Je teda zrejmé, že tento priestor začal stagnovať. Opisovaná charakteristika je aktuálna aj pre Námestie Hraničiarov. I napriek tomu, že je to dopravný uzol, priestor každodennej migrácie veľkého počtu ľudí, samotné parkové námestie bojuje s ich nezáujmom. Zámerom je docieliť, aby tento priestor bol opätovne kvalitným reprezentatívnym, spoločenským a rekreačným centrom miestnej štvrte so zdravou a hodnotnou zeleňou. Tým priláka starých i nových užívateľov, ktorí volajú po lepších verejných priestoroch. V textovej časti bakalárskej práce sa zaoberám súčasným stavom riešenej problematiky doma a v zahraničí, súčasným stavom Námestia Hraničiarov a obhajujem tiež využívanie pojmu parkové námestie. Predmetom analýz sú širšie vzťahy, funkčné využitie, kompozícia, analýza vegetačných prvkov, problémov a prieskum verejnej mienky. Informácie získané z týchto analýz sú graficky vyjadrené v analytickej a návrhovej časti. Táto práca spĺňa stanovený cieľ vytvorením reprezentatívneho kultúrno- spoločenského priestoru, priestoru pre pasívny aj aktívny oddych, ktorý slúži verejnosti.
Key words:spoločenské centrum, verejný priestor, Námestie Hraničiarov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited