27. 6. 2019  7:19 Ladislav
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Identifikační číslo: 452
Univerzitní e-mail: eva.putrova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Nábrežie Dunaja v Bratislave - pravobrežná časť nábrežia medzi Starým a Prístavným mostom.
Autor: Ing. Pavol Gašpar
Pracoviště: Ústav krajinnej a záhradnej architektúry (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Oponent:Ing. arch. Vladimír Hrdý
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Nábrežie Dunaja v Bratislave - pravobrežná časť nábrežia medzi Starým a Prístavným mostom.
Abstrakt:Úlohou diplomovej práce je krajinársko - architektonická štúdia revitalizácie, resp. transformácie pravej časti Dunaja v rozhraní Starého mosta po Prístavný most, korunou zemnej hrádze a osou Dunaja. Tento priestor známy aj pod názvom Lido sa nachádza v tesnej blízkosti s novým ÚPNZ-CMO Petržalka. Úvodná časť je zameraná na všeobecný postoj riešenia a využitia potenciálu danej lokality, prístup k vodnému, krajinotvornému prvku, filozofii riešenia a samotnej koncepcii návrhu. Samostatnou časťou diplomovej práce je prehľad riešení danej problematiky na Slovensku a v zahraničí, kde bola braná do úvahy podobnosť lokalít vo vzťahu k vodnému toku Dunaj, typológia a morfológia daného prostredia. Lokalizácia a analytická časť diplomovej práce je zameraná na súvisiacu územno-plánovaciu dokumentáciu, širšie vzťahy, súčasný stav biotických a architektonických prvkov, environmentálnu ochranu územia a historický vývoj danej lokality. V návrhu je architektonicko-krajinárske riešenie, kompozičné a funkčno-prevádzkové riešenie územia pri zvolenej filozofii riešenia, návrh a koncepcia vegetačných prvkov, materiálová skladbu a vizuálne stvárnenie pomocou 3D vizualizácií.
Klíčová slova:potenciál, inundácia, ochrana, revitalizácia nábrežia Dunaja, jedinečnosť

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně