May 26, 2019   9:54 a.m. Dušan
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Identification number: 452
University e-mail: eva.putrova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Tyršovo nábrežie Danube in Bratislava
Written by (author): Ing. Eva Báleková
Department: Institute of Landscape and Garden Architecture (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Opponent:Ing. arch. Vladimír Hrdý
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tyršovo nábrežie Dunaja v Bratislave
Summary:ABSTRAKT Navrhované rekreačné územie sa nachádza v Bratislave na pravej strane Dunaja, v mestskej časti Petržálka. Hranicu nábrežia tvorí Nový most, Viedenská cesta slúžiaca aj ako cyklotrasa, ktorá ho oddeľuje od Sadu Janka Kráľa a Starý most. Prvotná idea tohto územia siaha do predchádzajúcich období, kedy bol využívaný ako Lunapark. Avšak zaniknutím zábavného parku zanikol aj záujem o revitalizáciu a zlepšenie územia. Vybudovaním tohto nábrežia by sa zvýšila estetická hodnota, návštevnosť a vniesla by sa atraktivita a život. Pri navrhovaní som brala do úvahy súčasné využívanie parku ako festivalové nábrežie, vyzdvihla som a zvýraznila funkčné plochy, ktoré priťahujú okolitú verejnosť. Taktiež na území chýba viac plôch na oddych a posedenie. Priestor by sa tak mal stať miestom trávenia voľného času pre všetky vekové kategórie.
Key words:atraktivita, festivalové nábrežie, oddych

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited