Jul 12, 2020   5:37 p.m. Nina
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Vladimír Vajcík
Identification number: 45319
University e-mail: qvajcik [at] stuba.sk
 

Contacts
     
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateType
Final thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Babušíková
Návrh zefektívnenia systému údržby trysiek na linke robotického utesňovania v podniku PCA Slovakia, s. r. o., Trnava
May 2015
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ľubomír Beňo
Návrh opatrení na zníženie nákladov údržby v podniku FORTISCHEM a.s.
May 2013
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Eliáš
Návrh zefektívnenia systému plánovania výroby produktov Daimler 251/252 v podniku ZF Boge Elastmetall Slovakia, a. s., Trnava
May 2014
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Monika Hudecová
Návrh opatrení na zefektívnenie logistického systému v podniku STROJE A MECHANIZMY, a.s.
May 2013Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Monika Ivanovičová
Návrh opatrení na zlepšenie marketingovej komunikácie v podniku metal design slovakia a.s.
May 2013
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Kureková
Návrh konceptu udržateľného marketingového mixu v slovenských priemyselných podnikoch v kontexte so stratégiou USZP
May 2013Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miloš Lenický
Návrh implementácie monitorovacieho systému na kompresoroch vo výrobnej jednotke Hydrokrak v podniku Slovnaft, a. s., Bratislava
May 2014
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Levický
Návrh bezpečnostných predpisov pre pracovné postupy údržby v lisovni podniku PCA Slovakia, s. r. o., Trnava
May 2011
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Stanislav Macko
Návrh optimalizácie systému prepravy transportných obalov v podniku PCA Slovakia, s. r. o., Trnava
May 2014
Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Mikulčíková
Návrh zdokonalenia systému riadenia opráv a údržby čerpadla 2TJ20D01 v spoločnosti SE-EBO, a. s., Jaslovské Bohunice
May 2011
Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Jakub Pavlačka
Návrh opatrení na zefektívnenie systému CRM v podniku Považská cementáreň, a.s.
May 2013
Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Poništ
Návrh opatrení na zefektívnenie procesu výroby induktívneho prvku v podniku VACUUMSCHMELZE, s.r.o.
May 2013
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Tóthová
Návrh zefektívnenia vybraných logistických procesov v podniku AMYLUM SLOVAKIA, spol. s r.o.
May 2013
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Libuša Vanková
Návrh racionalizácie zabezpečovania procesov zásobovacej logistiky v podniku GUKOM, spol. s r. o., Kolárovo
May 2011Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress