24. 9. 2020  14:13 Ľuboš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Daynier Rolando Delgado Sobrino, PhD.
Identifikačné číslo: 45485
Univerzitný e-mail: daynier_sobrino [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
 
Externý spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

     
     
Výučba     Záverečná práca     
Projekty          
Vedené práce
          

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná prácaDokedy
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Kristián Bachorík
Zefektívnenie materiálového toku a návrh systému pre balenie lamely a veka spojky pomocou navrhovanej metodiky v ZF Slovakia
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Čirka
Analýza vyváženosti montážnej linky dvojhmotnostných zotrvačníkov L2 s cieľom optimalizovať čas vo firme ZF Slovakia, a.s., Trnava
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Martin Hatyina
Návrh a simulácia robotizovanej prevádzky pre aplikáciu disperzného lepidla na plastový nosič v podniku ANTOLIN TRNAVA s.r.o., Trnava
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Horváth
Základné prvky virtuálneho uvedenia do prevádzky v programe TecnoMatix Plant Simulation: prípadová štúdia použitím stratégie SiL
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Róbert Karaba
Analýza súčasného stavu Logistiky 4.0 v slovenskom priemysle a návrh všeobecnej metodiky pre jej rozvoj a implementáciu
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jakub Koniar
Analýza a zlepšenie logistických činností využitím simulačných metód
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Stanislav Korec
Návrh novej koncepcie layoutu a materiálového toku výrobnej linky ZM-MAG v závode ZF Slovakia, a.s., Trnava z dôvodu rozšírenia výroby
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca je nekompletná
DPAutor: Bc. Erika Krajčíková
Simulácia a optimalizácia výrobných problémov / procesov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Gabriel Lengyel
Zlepšenie celkovej efektivity montážnej linky V10 na základe OEE princípov v spoločnosti ZF Slovakia, a.s., Trnava
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Mihalovič
Zefektívnenie materiálového toku na základe integrácie mobilného robota na výrobnej linke PO536 - porsche v závode Faurecia s.r.o., Hlohovec
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Stanislav Mikláš
Analýza a optimalizácia výrobného výkonu robotického pracoviska pre výrobu meracích mechanizmov plynomeru BK
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Pavol Mišovec
Návrh montáže krátkej strelnej zbrane Glock 26
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Nemcová
Zlepšenie rozvrhnutia a simulácia nových priebehov materiálového toku v pružnej výrobnej bunke
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Rybová
Analýza a návrh layoutu pracoviska lisovacej linky HFA 800 CNC pre výrobu membránových pružín v závode ZF Slovakia, a.s., Trnava
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Marek Sitta
Simulácia robotického pracoviska pre manipulačnú operáciu vo firme Bizzcom, s.r.o.
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Sýkorová
Zlepšenie procesu označovania etiketami hotovej produkcie pred expedovaním použitím simulácie v spoločnosti Schaeffler Skalica, s.r.o.
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Marek Špalek
Návrh montáže valčekového dopravníka
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Milan Troška
Simulácia robotizovanej prevádzky vo firme KUKA Systems Slowakei, spol. s r. o.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Kamil Vittek
Nové trendy v oblasti zariadení pre skenovanie a čítanie dát v logistických procesoch
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michal Vittek
Tendencie v oblasti výrobnej logistiky: úloha simulačných metód a softvérov s dôrazom na TecnoMatix Plant Simulation
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Alena Zahoranová
Nové trendy a aplikácie v oblasti zariadení pre skenovanie a čítanie dát v logistických procesoch
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná