Oct 27, 2020   10:07 p.m. Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Juraj Berdis, PhD.
Identification number: 4549
University e-mail: juraj.berdis [at] stuba.sk
 

Contacts     Graduate
     
Final thesis
     
Publications
     

The following list contains all information available to the publication.

BERDIS, J. Metodológia hodnotrenia reálnych impaktov procesov udržateľného rozvoja. In VITKOVÁ, Ľ. Zborník príspevkov zo seminára doktorandov na Fakulte architektúry STU v roku 2005-2006. Bratislava : FA STU , 2008, p. 26--32. ISBN 978-80-227-3038-9.

Original name:
Metodológia hodnotrenia reálnych impaktov procesov udržateľného rozvoja
Written by (author):
Department:
Institute of Urban Design and Spatial Planning
Kind of publication: Časť samostatného dokumentu
Collection:
Zborník príspevkov zo seminára doktorandov na Fakulte architektúry STU v roku 2005-2006
Starting page: 26
Up to page:
32
Number of pages:
7
Original language:
Slovak
Publication category:
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Scientific field:
Stavebníctvo
Key words:
slovak: udržateľný rozvoj, posudzovanie vplyvov na ŽP
Field of result:
Stavebníctvo
Year of transmission: 2009
 
Entry made by:
Last change:
06/01/2016 17:57 (Data import from library)


Source specification:

VITKOVÁ, Ľ. Zborník príspevkov zo seminára doktorandov na Fakulte architektúry STU v roku 2005-2006. Bratislava : FA STU , 2008. 208 strany. ISBN 978-80-227-3038-9.

Original name:
Zborník príspevkov zo seminára doktorandov na Fakulte architektúry STU v roku 2005-2006
Editor:
prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. (100%)
Department:
Institute of Urban Design and Planning
Kind of publication:
Súborná úroveň
ISBN:
978-80-227-3038-9
Publisher:
FA STU
Place of publishing:
Bratislava
Year of publication:
2008
Number of pages:
208
Type of scope: strany
Original language: Slovak
Year of transmission:
2009
 
Entry made by:
prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Last change: 06/03/2016 01:52 (Data import from library)