Persons at STUHelp


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ivan Buranský, PhD.
Identification number: 4587
University e-mail: ivan.buransky [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Graduate               
Supervised theses
     
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.State
Final thesis
Details
1.ABT
Written by (author): Ing. Miroslav Bašnár
Využitie programu PowerShape pri návrhu chladiarenského nákladného vozňa
June 2011
prohlížet
2.
A
BT
Written by (author): Ing. Martin Bludovič
Audiovizuálna podpora výučby pre program PowerSHAPE
June 2009
prohlížet
3.
N
DT
Written by (author): Bc. Peter Briš
Návrh a výroba špeciálnych rotačných nástrojov
May 2015
prohlížet
4.
ABTWritten by (author): Bc. Jakub Bugyi
Parts designing using a generative design
May 2019
prohlížet
5.A
BT
Written by (author): Ing. Jakub Buchtík
Návrh a výroba truckov na downhill skateboarding
May 2015
6.
A
DT
Written by (author): Ing. Mário Cibulka
Using software PowerMill to control the 3D print head
April 2018
prohlížet
7.
A
BT
Written by (author): Ing. Mário Cibulka
Využitie softvéru PowerShape v procese návrhu nástrojov
May 2016
8.
A
DT
Written by (author): Ing. Jakub Drienik
Postup merania opotrebovania nástroja - stopková polguľová fréza
May 2012
9.
N
BTWritten by (author): Viktor Ďurica
Výroba stopkových nástrojov brúsením
May 2015
10.
A
DTWritten by (author): Ing. Michal Flux
Optimalizácia procesu plochého brúsenia na CNC brúske JUNG
May 2017
11.N
BT
Written by (author): Bc. Miroslav Fulier
Návrh a výroba vzorových súčiastok pre 3 a 5 osové frézovanie
May 2014
12.
A
DT
Written by (author): Ing. Frederik Galko
Design and manufacturing parts for drag finishing machine
April 2020
13.
A
DT
Written by (author): Ing. Zdenko Gergel
Nástroje pre obrábanie tenkostenných súčiastok
May 2017prohlížet
14.A
DT
Written by (author): Ing. Mária Hajdušeková
Zvýšenie produktivity výroby vybranej súčiastky v podmienkach ŽOS Trnava, a.s.
May 2011prohlížet
15.A
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Hanuliak
Design and manufacturing of mould for injection moulding
May 2018
prohlížet
16.
A
BT
Written by (author): Ing. Marek Heteš
Rezné sily pri frézovaní
June 2009
prohlížet
17.ADT
Written by (author): Ing. Jakub Hrbál
Design and manufacturing of cutting tools for milling of superalloys
April 2019prohlížet
18.
A
BT
Written by (author): Bc. Peter Chudý
Možnosti parametrického CAD softvéru T-FLEX
June 2009
prohlížet
19.A
DT
Written by (author): Ing. Ľuboš Jakal
Návrh a výroba nástroja pre výrobu profilových rúrok
May 2017
20.ABTWritten by (author): Ing. Ľuboš Jakal
Softvérová podpora brúsenia stopkových nástrojov
May 2015prohlížet
21.
N
BT
Written by (author): Ing. Dušan Jedlička
Simulácia delenia materiálu v programe ABB Robotstudio
June 2011
prohlížet
22.
A
BT
Written by (author): Ing. Dušan Jedlička
Simulácia delenia materiálu v programe ABB Robotstudio
June 2012
23.
A
BT
Written by (author): Ing. Vladimír Jesenský
Návrh a výroba súčiastky pomocou programu NX6 vo firme TFM - Slovakia s.r.o.
May 2013prohlížet
24.
ADTWritten by (author): Ing. Vladimír Jesenský
Návrh postupu výroby podobných súčiastok pomocou CA systému NX
May 2015prohlížet
25.ADT
Written by (author): Ing. František Jurina
Návrh a výroba stopkových rezných nástrojov
May 2016
26.
A
BT
Written by (author): Ing. František Jurina
Návrh a výroba vzorových súčiastok pre 3-osové frézovanie
May 2014
prohlížet
27.
A
BT
Written by (author): Ing. Martin Keresteš
Normovanie montážnych operácií
June 2008
prohlížet
28.
A
BT
Written by (author): Ing. Michal Kollár
Audiovizuálna podpora výučby pre program PowerMILL
June 2009
prohlížet
29.A
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Kösegi
Meranie statickej deformácie tenkostennej súčiastky pri 5-osovom frézovaní
May 2012
prohlížet
30.
ABT
Written by (author): Ing. Tomáš Kösegi
Využitie systému TRITOP pri sledovaní deformácie tenkostennej súčiastky
June 2010prohlížet
31.
A
BT
Written by (author): Bc. Ľuboš Kovarský
Využitie reťazca CAD – CAM
May 2014
32.
A
DT
Written by (author): Ing. Vlastimil Kovařík
Využite reverzného inžinierstva pri tvorbe náhradného dielu do tlačiarne
May 2012prohlížet
33.
A
DT
Written by (author): Ing. Ján Kresťanko
Návrh montáže zdvíhacieho mechanizmu
May 2011
34.
A
DT
Written by (author): Ing. Jozef Kuchárik
Influence of reverse modelling on quality of 3D model
April 2020
35.
A
BT
Written by (author): Ing. Jozef Kuchárik
Influence of scanning parameters on surface creation by reverse engineering
May 2018prohlížet
36.
A
DT
Written by (author): Ing. Jakub Kumpán
Reverse engineering of sheet metal parts
April 2018
prohlížet
37.ADTWritten by (author): Ing. Petra Laburdová
Výroba ozubených kolies 5 - osovým frézovaním
May 2011
38.
A
BTWritten by (author): Marek Lederleitner
Reverse modelling in CAD software Fusion 360
May 2020
39.
A
DT
Written by (author): Ing. Patrik Lehotský
Využitie softvéru PowerShape v procese návrhu súčiastky
May 2015
prohlížet
40.
A
BTWritten by (author): Adrián Lesay
Surfaces analysing for milling tools
May 2020
41.
A
BTWritten by (author): Ing. Lukáš Likavčan, PhD.
Možnosti skenovanie valcových súčiastok optickým 3D skenerom
June 2011
42.
A
DT
Written by (author): Ing. Dominik Lisinovič
Aplikácia 3D optického skenera ATOS do obrábacieho stroja
May 2011
43.A
DT
Written by (author): Ing. Štefan Manca
Analýza rezných síl a krútiaceho momentu pri vŕtaní
May 2014
prohlížet
44.
A
DT
Written by (author): Ing. Filip Martinek
Reverse engineering of rotary cutting tools
April 2020
45.
A
BT
Written by (author): Bc. Matej Martišík
Zefektívnenie hrubovania segmentov v podniku EMT Púchov s.r.o.
May 2016
prohlížet
46.
A
DTWritten by (author): Ing. Juraj Matušík
Meranie rovinnosti bezkontaktnou metódou
May 2012
47.
A
BT
Written by (author): Ing. Juraj Matušík
Počítačová podpora pri návrhu a výrobe zubných náhrad
June 2010
48.
A
DTWritten by (author): Ing. Rastislav Mičko
Design and manufacturing of tools for thinwalled parts milling
April 2018prohlížet
49.A
BT
Written by (author): Ing. Juraj Mikloš
Audiovizuálna podpora pre postup tvorby a výroby súčiastky - Využitie reťazca CAD – CAM
May 2013
50.
A
DT
Written by (author): Ing. Juraj Mikloš
Využitie softvéru PowerShape v procese návrhu súčiastky
May 2015prohlížet
51.
ABTWritten by (author): Ing. Ján Milde, PhD.
Obrábanie a medicína
June 2011
52.
A
DT
Written by (author): Ing. Jaroslav Nesnadný
Optický spôsob merania deformácie tenkostenných súčiastok
May 2017
53.
ADTWritten by (author): Ing. Lukáš Netsch
Návrh na zlepšenie procesu reverzného inžinierstva
May 2017
54.
A
DT
Written by (author): Ing. Michal Ondreják
Influence of 3D printing parameters on parts quality
April 2018prohlížet
55.
A
BT
Written by (author): Ing. Michal Ondreják
Návrh a výroba špeciálnych nástrojov
May 2016prohlížet
56.
A
DT
Written by (author): Ing. Martin Ondruška
Meranie stopkového nástroja pomocou systému Zoller Genius 3
May 2013
prohlížet
57.
ABTWritten by (author): Ing. Ján Palko
Návrh a výroba prototypu plastovej klietky do kuželíkovej ložiskovej jednotky typu TBU pre nápravy koľajových vozidiel
May 2017prohlížet
58.A
BT
Written by (author): Ing. Marián Pirník
Rozdiel medzi obrábaním STL modelu a plošného modelu
May 2013
59.
A
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Píš
Návrh a modelovanie stopkových rezných nástrojov
May 2013
prohlížet
60.
A
BT
Written by (author): Ing. Martin Počuch
Využitie tabuľkového procesoru pri návrhu rezných nástrojov
May 2016prohlížet
61.
A
BT
Written by (author): Ing. Martin Podolák
Obnova rezných vlastností rotačných nástrojov
May 2015
62.
ABT
Written by (author): Ing. Rastislav Porubčan
Tvorba prípravkov v CAM systémoch
May 2013
63.
A
DT
Written by (author): Ing. Erik Prílesan
Návrh a výroba rotačného nástroja brúsením
May 2015
64.A
DT
Written by (author): Ing. Martin Púchly
Softvérová aplikácia pre výpočet ohybu frézovacieho nástroja
May 2012
65.
A
BTWritten by (author): Ing. Ladislav Remšík
Meranie nástrojov systémom Zoller Genius 3
May 2013
prohlížet
66.
A
BT
Written by (author): Tomáš Richnák
Part modelling by generative design
May 2020
67.A
BT
Written by (author): Ing. Martin Richter
Návrh a simulácia výroby stopkových nástrojov brúsením
May 2014
68.A
DT
Written by (author): Ing. Martin Richter
Opotrebenie brúsnych kotúčov na báze diamantu
May 2016
69.
A
DT
Written by (author): Ing. Marek Rubaninský
Correction of mould dimensions for plastic moulding using computer simulation
April 2018
prohlížet
70.
A
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Segeš
Využitie reverzného inžinierstva pri úprave hokejovej prilby
May 2013prohlížet
71.
A
BT
Written by (author): Ing. Igor Sekyra
Využitie bezdotykového 3D meracieho systému GOM TRITOP
June 2008
prohlížet
72.
A
BT
Written by (author): Bc. Július Schmidt
Technológie 5D obrábania
June 2008prohlížet
73.
ADT
Written by (author): Ing. Róberta Schmidtová
Design and manufacturing of cutting tools for milling of austenitic stainless steel
April 2019
74.
ABTWritten by (author): Samuel Schmidt
Surfaces analysing for drilling tools
May 2020
75.ABT
Written by (author): Ing. Jakub Šimko
Vyvažovanie brúsnych kotúčov pri vysokorýchlostnom brúsení
May 2014
76.
ABT
Written by (author): Ing. Ľubomíra Šoucová
Tvorba technologického postupu
June 2008
77.ADTWritten by (author): Ing. Juraj Štefanec
Spôsoby odoberania materiálu pri frézovaní tenkostenných súčiastok
May 2011prohlížet
78.
ABTWritten by (author): Ing. Martin Štefan
Využitie systému TRITOP pre meranie nadrozmerných objektov
June 2012
79.
ADTWritten by (author): Ing. Mgr. Peter Štefula
Design and manufacturing of fixturing box for connectors component RJ45
April 2018
80.
ABT
Written by (author): Ing. Maroš Tejbus
Meranie deformácie tenkostenných súčiastok
June 2010prohlížet
81.
N
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Tillinger
Návrh softvéru pre simuláciu frézovacích cyklov v prostredí Visual Basic. NET
June 2010
82.
A
BT
Written by (author): Ing. Viliam Tomaníček
Úprava postprocesorov pre program PowerMill
June 2010
83.
A
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Tomáš
Aplikácia metódy konečných prvkov v obrábaní
June 2009
prohlížet
84.A
BT
Written by (author): Bc. Radoslav Tomeček
Využitie počítačovej podpory pri návrhu a výrobe unibody konštrukcie
May 2015prohlížet
85.
A
BTWritten by (author): Bc. Andrej Tóth
Metodika tvorby stopkových nástrojov v systéme NUMROTO Plus
May 2015
86.ADT
Written by (author): Ing. Dávid Tóth
Návrh a výroba dotykovej sondy pre optické 3D meranie
May 2016prohlížet
87.
A
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Uhrinec
Návrh a výroba stopkovej frézy s rôznym uhlom skrutkovice
May 2014
88.
A
BTWritten by (author): Bc. Tomáš Uhrinec
Návrh a montáž súčiastky v programe PowerShape
June 2008
89.
ADT
Written by (author): Ing. Ladislav Viola
Využitie programu PowerMill a 5-osového obrábacieho stroja Ultrasonic 20 pri výrobe stopkových rezných nástrojov
May 2013
prohlížet
90.ADTWritten by (author): Ing. Rudolf Zaujec, PhD.
Metodika merania geometrie stopkových rezných nástrojov
May 2014prohlížet

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigTRigorous thesis
N
Final thesis is incomplete
N
Final thesis was unsuccessfully defended.
A
Final thesis was successfully defended.
P
Final thesis is submitted
RFinal thesis is in progress