Oct 17, 2019   5:33 a.m. Hedviga
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Identification number: 460
University e-mail: bohumil.kovac [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)
Institute chief official - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Matúš Adamko
Martin - SNP square - public space
May 2019Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Helena Árvaiová
Snina - centrum mesta
May 2008Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Monika Baculáková
Snina - centrum mesta
May 2008Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Lenka Bakošová
Pešia zóna Trenčín
June 2013Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Richard Blažo
Trenčín - nábrežie mesta
May 2011Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Vladimír Buc
Prešov - Sekčov, urbanistická štúdia zóny
May 2007Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Mária Danková
Dudince - centrum kúpeľného mesta
May 2008Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Miloš Diežka
Dolný Kubín - koncepcia verejných priestorov
May 2017Displaying the final thesis
9.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. arch. Miloš Diežka
Kinetic Phenomena and their Influence in the Formation of the Spatial System of a Settlement
May 2020Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Miloš Diežka
Nám. sv. Egídia v Poprade - rekonštrukcia verejného priestoru
June 2015Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Adam Fabo
Rekonštrukcia Námestia baníkov v Rožňave
June 2012Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. arch. Mirwais Fazli, PhD.
Transformácia neformálnych osád v Kábule, Afganistan
June 2017Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Laura Foltínová
Trnava – rekonštrukcia Paulínskej ulice
June 2016Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Jana Froncová
Rekonštrukcia Svätotrojičného námestia v Krupine
June 2011Displaying the final thesis
15.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. arch. Daniel Furdík
Možnosti zadržiavania vody v zastavanom území
June 2016Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Karol Görner, PhD.
Banská Bystrica - zóna juhovýchod
May 2013Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Marián Haberland
Trenčín - prestavba priemyslovej zóny Ozeta
May 2009Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Zuzana Haburajová Kepičová, PhD.
Bratislava - nábrežie Dunaja, štúdia a projekt rekonštrukcie
June 2009Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Zuzana Haburajová Kepičová, PhD.
Snina - rozvoj centrálnej oblasti mesta
May 2011Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Martin Hépal, PhD.
Banská Bystrica, lokalita - východ
May 2013Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Martin Hépal, PhD.
Rekonštrukcia Svätotrojičného námestia v Krupine
June 2011Displaying the final thesis
22.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. arch. Igor Hianik
Urbanistická klasifikácia uličnej siete miest na Slovensku
September 2015Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Henrieta Hlaváčová
Jelšava - Square of the republic
May 2018Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Peter Horák, PhD.
NITRA - Mlynárce - Lúky; urbanisticko-architektonická štúdia zóny
May 2014Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. arch. Peter Horák, PhD.
Urbanizmus 20. storočia na Slovensku. Prípadová štúdia Bratislavy.
June 2017Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Dagmar Inštitorisová
Bratislava - Karlova Ves juh
May 2011Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Uršula Ivanová
Lamač - rekonštrukcia námestia
June 2007Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Kristína Kalašová
Kmeťovo námestie - rekonštrukcia verejného priestoru
June 2014Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Zuzana Kolesárová
Rekonštrukcia námestia v Modre
June 2010Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Matúš Komár
Bratislava letisko - Zlaté piesky
May 2010Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Tomáš Korim
Bratislava, Kollárovo námestie
June 2009Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Jakub Kosnáč
Poprad - rozvojové územie mesta
May 2015Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Miroslav Koša
Bratislava - Zlaté piesky juh
May 2008Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zuzana Kováčová
Rekonštrukcia námestia v Modre
June 2010Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Zuzana Krivošová, PhD.
Bratislava - Gorkého ulica a Komenského námestie
June 2008Displaying the final thesis
36.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. arch. Ľubomír Kružel
Verejné urbánne priestory miest na Slovensku
February 2012Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Mária Kubincová
Makov - tourist and recreational locations
May 2018Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Mária Kubincová
Považská Bystrica – verejné priestory v centre mesta
June 2016Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Daniela Maderičová
Prešov - Sekčov, urbanistická štúdia zóny
May 2007Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. René Majerník
Trenčín - južný rozvoj
May 2017Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. arch. Viktor Malinovský, PhD.
Spoločenský a kultúrny význam urbanistických konfrontácií
May 2011Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Ivan Marcinko
Rekonštrukcia Námestia baníkov v Rožňave
June 2012Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Viktória Marcinko
Rekonštrukcia Námestia baníkov v Rožňave
June 2012Displaying the final thesis
44.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Michal Marcinov
Systémy a uplatnenie vegetačných plôch v prostredí mesta
September 2012Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Richard Marfiak
Prestavba Vazovovej ulice v Bratislave
June 2007Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Natália Marková
Bratislava - Kollárovo square - public space
May 2019Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Zuzana Martinkovičová
Lamač - Segnáre
May 2011Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Karina Medvecká
Pešia zóna Trenčín
June 2013Displaying the final thesis
49.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. arch. Ladislav Michalka
Urbanistická stabilita
June 2018Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Jozef Michalko
Prešov - Sekčov, urbanistická štúdia zóny
May 2007Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Ján Mikula
Bratislava - Kollárovo námestie
June 2008Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Ján Mikula
Bratislavské visuté záhrady
May 2010Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. arch. Adriana Mlynčeková, PhD.
Transformačné uzly v obraze mesta\\Prípadová štúdia Trenčín
August 2015Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Tomáš Molnár
Dudince - centrum kúpeľného mesta
May 2008Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. arch. Ivan Nemeth, PhD.
Regulácia a uplatnenie vegetačných plôch v prostredí mestského sídla
September 2012Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Mário Ngô
Zóna Slovnaft
May 2012Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Marián Potočár, PhD.
Bratislava - Gorkého ulica a Komenského námestie
June 2008Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Pozdech
Lučenec - Tuhárske námestie
June 2017Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Filip Prikler
NITRA - Mlynárce - Lúky; urbanisticko-architektonická štúdia zóny
May 2014Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Richard Progner
Kežmarok - urbanistická štúdia časti CMZ
May 2016Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Viktória Račková
Poprad - centrálna mestká zóna
May 2016Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jarmila Rudenková
Nová Dubnica - rekonštrukcia námestia
June 2007Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Silvia Rudincová
Bratislava - nábrežie Dunaja, štúdia a projekt rekonštrukcie
June 2009Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Peter Sálus
Rekonštrukcia Svätotrojičného námestia v Krupine
June 2011Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Jakub Sekereš
Kežmarok - urbanistická štúdia časti CMZ
May 2016Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Sabína Scheibenreifová
Námestie Slobody Šaštín - rekonštrukcia priestoru
June 2015Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD.
Bratislava - nábrežie Dunaja, štúdia a projekt rekonštrukcie
June 2009Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Edina Soókyová
Nám. slobody v Šaštíne - rekonštrukcia verejného priestoru
June 2015Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. arch. Kristína Staněková, PhD.
Stratégie formovania mestského verejného priestoru
September 2012Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Katarína Surovková
Štiavnické Bane - športovo-rekreačné centrum obce
May 2009Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Denisa Šebová
Bratislavské visuté záhrady
May 2010Displaying the final thesis
72.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. arch. Denisa Šebová
Porovnanie územného rozvoja slovenských miest
September 2013Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Juraj Šiarnik
Liptovská Sielnica -- športovo-rekreačná zóna
May 2007Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Július Škopp
Bratislava - nábrežie Dunaja, štúdia a projekt rekonštrukcie
June 2009Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tamara Šunová
Pešia zóna Trenčín
June 2013Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Karin Tajtiová
Šafárikovo námestie - rekonštrukcia verejného priestoru
June 2014Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Viktória Tejová
Podkonice – verejný priestor obce
June 2017Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Brigita Teplanová
Nám. slobody v Šaštíne - rekonštrukcia verejného priestoru
June 2015Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Juraj Uhlarik
Zóna Letisko
May 2012Displaying the final thesis
80.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Dáša Vafinová
Šafárikovo námestie - rekonštrukcia verejného priestoru
June 2015Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Oliver Vician
Jelšava - Square of the republic
May 2019Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress