Oct 21, 2020   1:52 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Identification number: 460
University e-mail: bohumil.kovac [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FAD)
Institute chief official - Institute of Urban Design and Planning (FAD)

     
     Projects
     
     
Bodies
     
Supervised theses
     
Conferences
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Type
Final thesis
UntilDetails
1.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Matúš Adamko
Martin - SNP square - public space
May 2019
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. arch. Helena Árvaiová
Snina - centrum mesta
May 2008Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. arch. Monika Baculáková
Snina - centrum mesta
May 2008Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Lenka Bakošová
Pešia zóna Trenčín
June 2013
Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Richard Blažo
Trenčín - nábrežie mesta
May 2011Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Vladimír Buc
Prešov - Sekčov, urbanistická štúdia zóny
May 2007
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Mária Danková
Dudince - centrum kúpeľného mesta
May 2008Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Miloš Diežka
Dolný Kubín - koncepcia verejných priestorov
May 2017
Displaying the final thesis
9.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. arch. Miloš Diežka
Kinetic Phenomena and their Influence in the Formation of the Spatial System of a Settlement
May 2020
Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. arch. Miloš Diežka
Nám. sv. Egídia v Poprade - rekonštrukcia verejného priestoru
June 2015Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. arch. Adam Fabo
Rekonštrukcia Námestia baníkov v Rožňave
June 2012
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. arch. Mirwais Fazli, PhD.
Transformácia neformálnych osád v Kábule, Afganistan
June 2017
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Barbora Feriancová
Dubnica nad Váhom - Western Development of the Town
May 2020
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. arch. Laura Foltínová
Trnava – rekonštrukcia Paulínskej ulice
June 2016
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. arch. Jana Froncová
Rekonštrukcia Svätotrojičného námestia v Krupine
June 2011
Displaying the final thesis
16.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. arch. Daniel Furdík
Možnosti zadržiavania vody v zastavanom území
June 2016
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. arch. Karol Görner, PhD.
Banská Bystrica - zóna juhovýchod
May 2013
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Marián Haberland
Trenčín - prestavba priemyslovej zóny Ozeta
May 2009
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. arch. Zuzana Haburajová Kepičová, PhD.
Bratislava - nábrežie Dunaja, štúdia a projekt rekonštrukcie
June 2009
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. arch. Zuzana Haburajová Kepičová, PhD.
Snina - rozvoj centrálnej oblasti mesta
May 2011Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Martin Hépal, PhD.
Banská Bystrica, lokalita - východ
May 2013Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. arch. Martin Hépal, PhD.
Rekonštrukcia Svätotrojičného námestia v Krupine
June 2011
Displaying the final thesis
23.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. arch. Igor Hianik
Urbanistická klasifikácia uličnej siete miest na Slovensku
September 2015
Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Henrieta Hlaváčová
Jelšava - Square of the republic
May 2018
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Peter Horák, PhD.
NITRA - Mlynárce - Lúky; urbanisticko-architektonická štúdia zóny
May 2014Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. arch. Peter Horák, PhD.
Urbanizmus 20. storočia na Slovensku. Prípadová štúdia Bratislavy.
June 2017Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Dagmar Inštitorisová
Bratislava - Karlova Ves juh
May 2011
Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Uršula Ivanová
Lamač - rekonštrukcia námestia
June 2007
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. arch. Kristína Kiac
Kmeťovo námestie - rekonštrukcia verejného priestoru
June 2014
Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. arch. Zuzana Kolesárová
Rekonštrukcia námestia v Modre
June 2010
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. arch. Matúš Komár
Bratislava letisko - Zlaté piesky
May 2010
Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. arch. Tomáš Korim
Bratislava, Kollárovo námestie
June 2009
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Jakub Kosnáč
Poprad - rozvojové územie mesta
May 2015Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Miroslav Koša
Bratislava - Zlaté piesky juh
May 2008
Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Zuzana Kováčová
Rekonštrukcia námestia v Modre
June 2010Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. arch. Zuzana Krivošová, PhD.
Bratislava - Gorkého ulica a Komenského námestie
June 2008
Displaying the final thesis
37.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. arch. Ľubomír Kružel
Verejné urbánne priestory miest na Slovensku
February 2012
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Mária Kubincová
Makov - tourist and recreational locations
May 2018
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. arch. Mária Kubincová
Považská Bystrica – verejné priestory v centre mesta
June 2016Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Daniela Maderičová
Prešov - Sekčov, urbanistická štúdia zóny
May 2007
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. René Majerník
Trenčín - južný rozvoj
May 2017
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. arch. Viktor Malinovský, PhD.
Spoločenský a kultúrny význam urbanistických konfrontácií
May 2011Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. arch. Ivan Marcinko
Rekonštrukcia Námestia baníkov v Rožňave
June 2012
Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. arch. Viktória Marcinko
Rekonštrukcia Námestia baníkov v Rožňave
June 2012Displaying the final thesis
45.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Michal Marcinov
Systémy a uplatnenie vegetačných plôch v prostredí mesta
September 2012
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. arch. Richard Marfiak
Prestavba Vazovovej ulice v Bratislave
June 2007
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Natália Marková
Bratislava - Kollárovo square - public space
May 2019
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Zuzana Martinkovičová
Lamač - Segnáre
May 2011
Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. arch. Karina Medvecká
Pešia zóna Trenčín
June 2013
Displaying the final thesis
50.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. arch. Ladislav Michalka
Urbanistická stabilita
June 2018Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. arch. Jozef Michalko
Prešov - Sekčov, urbanistická štúdia zóny
May 2007
Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Ján Mikula
Bratislava - Kollárovo námestie
June 2008
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Ján Mikula
Bratislavské visuté záhrady
May 2010Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. arch. Adriana Mlynčeková, PhD.
Transformačné uzly v obraze mesta\\Prípadová štúdia Trenčín
August 2015
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. arch. Tomáš Molnár
Dudince - centrum kúpeľného mesta
May 2008
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. arch. Ivan Nemeth, PhD.
Regulácia a uplatnenie vegetačných plôch v prostredí mestského sídla
September 2012Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Mário Ngô
Zóna Slovnaft
May 2012
Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Marián Potočár, PhD.
Bratislava - Gorkého ulica a Komenského námestie
June 2008
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Tomáš Pozdech
Lučenec - Tuhárske námestie
June 2017Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Filip Prikler
NITRA - Mlynárce - Lúky; urbanisticko-architektonická štúdia zóny
May 2014
Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Richard Progner
Kežmarok - urbanistická štúdia časti CMZ
May 2016Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. arch. Viktória Račková
Poprad - centrálna mestká zóna
May 2016
Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Jarmila Rudenková
Nová Dubnica - rekonštrukcia námestia
June 2007
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. arch. Silvia Rudincová
Bratislava - nábrežie Dunaja, štúdia a projekt rekonštrukcie
June 2009Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Peter Sálus
Rekonštrukcia Svätotrojičného námestia v Krupine
June 2011
Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. arch. Jakub Sekereš
Kežmarok - urbanistická štúdia časti CMZ
May 2016
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Sabína Scheibenreifová
Námestie Slobody Šaštín - rekonštrukcia priestoru
June 2015
Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD.
Bratislava - nábrežie Dunaja, štúdia a projekt rekonštrukcie
June 2009
Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. arch. Edina Soókyová
Nám. slobody v Šaštíne - rekonštrukcia verejného priestoru
June 2015Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. arch. Kristína Staněková, PhD.
Stratégie formovania mestského verejného priestoru
September 2012
Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Katarína Surovková
Štiavnické Bane - športovo-rekreačné centrum obce
May 2009
Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Denisa Šebová
Bratislavské visuté záhrady
May 2010Displaying the final thesis
73.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. arch. Denisa Šebová
Porovnanie územného rozvoja slovenských miest
September 2013
Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Juraj Šiarnik
Liptovská Sielnica -- športovo-rekreačná zóna
May 2007Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. arch. Július Škopp
Bratislava - nábrežie Dunaja, štúdia a projekt rekonštrukcie
June 2009
Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tamara Šunová
Pešia zóna Trenčín
June 2013Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. arch. Karin Tajtiová
Šafárikovo námestie - rekonštrukcia verejného priestoru
June 2014
Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. arch. Viktória Tejová
Podkonice – verejný priestor obce
June 2017
Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. arch. Brigita Teplanová
Nám. slobody v Šaštíne - rekonštrukcia verejného priestoru
June 2015
Displaying the final thesis
80.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Juraj Uhlarik
Zóna Letisko
May 2012
Displaying the final thesis
81.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Bc. Dáša Vafinová
Šafárikovo námestie - rekonštrukcia verejného priestoru
June 2015
Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Oliver Vician
Jelšava - Square of the republic
May 2019
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress