14. 8. 2020  10:26 Mojmír
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Identifikační číslo: 460
Univerzitní e-mail: bohumil.kovac [at] stuba.sk
 
Vedoucí ústavu - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty
     
Výuka
     
Projekty
     
Publikace
     
Orgány
     
Vedené práce
          

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
NITRA - Mlynárce - Lúky; urbanisticko-architektonická štúdia zóny
Autor:
Ing. arch. Filip Prikler
Pracoviště:
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedoucí práce:
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
NITRA - Mlynárce - Lúky; urbanisticko-architektonická štúdia zóny
Abstrakt:Predmetom diplomovej práce je urbanisticko -- architektonická štúdia budúcej rozvojovej osi mesta Nitra s vysokým potenciálom pre jej priamu nadväznosť na mestský park a historické jadro mesta ako aj styk s riekou a dostupnosť severného obchvatu mesta. Hlavným cieľom práce je vhodné zadefinovanie základných funkčno -- prevádzkových vzťahov navrhovanej zóny vychádzajúc zo širších súvislostí s okolitým územím. Záverečný návrh prináša pohľad na možné riešenie hmotovo -- priestorovej skladby ako aj funkčného členenia na úrovni urbanistickej štúdie v mierke 1:1000. Určuje umiestnenie významných architektonických dominánt, hlavných uzlových štruktúr pre zhromažďovacie účely a vymedzenie priestoru pre zeleň s pešou dostupnosťou všetkých obytných blokov. Práca môže poslúžiť pre mesto ako vízia alebo podklad pre územný plán mesta.
Klíčová slova:návrh, zeleň, mesto

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně