14. 8. 2020  10:32 Mojmír
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Identifikační číslo: 460
Univerzitní e-mail: bohumil.kovac [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedoucí ústavu - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výuka
     
Projekty
     
     
Orgány
     
Vedené práce
     
Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Jelšava – Námestie republiky
Autor: Bc. Oliver Vician
Pracoviště: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Jelšava – Námestie republiky
Abstrakt:
Téma bakalárskej práce sa týka obce Jelšava, ktorá sa nachádza v okrese Revúca. Hlavným predmetom riešenia je Námestie republiky a naväzujúceho verejného priestoru. Bakalárska práca sa primárne zameriava na celistvosť námestia, čo je jedným z hlavných problémov obce, nakoľko je námestie predelené cestnou komunikáciou okresného významu. Ako zásadná otázka potom vyvstáva, ako námestie sceliť a zabezpečiť rovnocennosť pešej a cestnej komunikácie. Ďalšou dôležitou otázkou je, ako vytvoriť prijateľnejšie podmienky pre fungovanie prevádzok a služieb na námestí, nakoľko veľa z objektov na námestí sú prázdne a nevyužité budovy. V obci Jelšava sa nachádza veľa historických pamiatok, medzi dominanty patria kaštieľ Coburgovcov a gotický kostol. V práci sa zameriavame na zlepšenie potenciálu turizmu zvýšením návštevnosti kultúrnych pamiatok v obci, nakoľko obec má nevýhodnú polohu. Samotný návrh rieši Námestie republiky s dotknutými časťami, jeho dopovedanie na južnom konci, priestory pred kostolmi, kaštieľom a úradom. Preorganizovanie pešej, hromadnej a automobilovej dopravy. Cieľom je vytvoriť z týchto priestorov fungujúci kompozičný a prevádzkový celok. Vytvoriť tak podmienky pre zvýšenie turizmu ako aj komfort obyvateľov použitím adekvátnych architektonických aj urbanistických riešení.
Klíčová slova:námestie, verejný priestor obce, hrušková alej

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně