28. 5. 2020  10:48 Viliam
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Identifikační číslo: 460
Univerzitní e-mail: bohumil.kovac [at] stuba.sk
 

     
Výuka
     
     
     
Orgány     Vedené práce
     
Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Poprad - centrálna mestká zóna
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:Ing. arch. Martin Baloga, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Poprad - centrálna mestká zóna
Abstrakt:
Mesto Poprad je jedným z miest na Slovensku s veľmi dobrým rozvojovým potenciálom, čo mu zaručuje jeho dopravná poloha a prírodné bohatstvo. Mesto zápasí s problémami ako každé iné v dnešných časoch ako napríklad odchod mladých obyvateľov z mesta, alebo problém dopravy. .. Diplomovou prácou sa zameriavam na riešenie aj týchto problémov, a to na základe pochopenia lokálnych problémov mesta, z ktorých vznikajú tie všeobecné . Po komplexnej analýze mesta ponúkam vízie pre budúci obraz mesta a stratégie. Zamerala som sa na zreteľný problém fragmentácie v meste. Tá je spôsobená rôznymi faktormi ako železnica s depom, priemysel obklopujúci železnicu, veľké dopravné križovatky a podovne. Fragmentácia sa prejavuje v sieti verejných priestorov ako aj zelených , v interiéri mesta sa nachádza veľký podiel atraktívnych rozvojových priestorov. Po nastolení stratégie zameranej na skompaktnenie mesta, začínam s úvahou ako spojiť mesto. Prirodzeným riešením je vytvorenie atraktívnych slučiek, línií a priestorov v meste, ktoré prepoja miesta záujmu. To aplikujem hlavne pri riešení opusteného územia z druhej strany železničnej stanice od centra mesta. Priestor má slúžiť primárne pre rekreáciu, oddych a šport, ja tento charakter zachovávam a dopĺňam ho o funkcie ako bývanie a práca rôzneho charakteru, ktoré zlomia monofunkčný nefungujúci charakter územia, ktoré zápasí tak s problémami degradácie alebo kriminality. Nové funkcie reagujú na prítomnosť geotermálneho zdroja na území na prítomnosť vodného elementu rozširujúceho sa do územia, podporuje sa skrytá ťažisková hlavná os mesta,vytvára sa nová mriežka s ťažiskovými priestormi ktorá zabezpečí effektívny presun po meste a zmenšovanie mentálnej vzdialenosti medzi mestskými časťami.
Klíčová slova:
kompaktné mesto, sieť, analýza mesta, fragmentácia, miešanie funkcií

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně