14. 8. 2020  16:12 Mojmír
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Identifikační číslo: 460
Univerzitní e-mail: bohumil.kovac [at] stuba.sk
 
Vedoucí ústavu - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty
     
     
     
     
     
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Poprad - rozvojové územie mesta
Autor: Ing. arch. Jakub Kosnáč
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Poprad - rozvojové územie mesta
Abstrakt:
Cielom diplomovej práce bolo hľadanie rozvoja mesta Poprad a jeho okolia. Pri návrhu bol kladený dôraz na existujúci charakter územia, silný kontakt s prírodou a vodou, ako aj na začlenenie jednotlivých funkcií a dopravného napojenia územia. Výsledkom tejto diplomovej práce je komplexný urbanisticko-architektonický koncept, doplnený o funkčný koncept a koncept dopravy. Súčasťou práce je tiež regulačný plán zóny vybraného ťažiskového priestoru. Celé územie som sa snažil koncipovať s dôrazom na jeho športovo-rekreačné využitie a silným potenciálom turistického ruchu. Svoj zámer sa mi podarilo splniť a tým považujem úlohu za splnenú.
Klíčová slova:
regulačný plán, urbanistická štúdia zóny, Urbanistický rozvoj mesta

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně