12. 8. 2020  3:16 Darina
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Identifikační číslo: 460
Univerzitní e-mail: bohumil.kovac [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

     Výuka     
     
Publikace
     
Orgány
     
Vedené práce
     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:
Transformácia neformálnych osád v Kábule, Afganistan
Autor:
Pracoviště:
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Oponent 1:
Oponent 2:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Transformácia neformálnych osád v Kábule, Afganistan
Abstrakt:
Afganistan sa môže čoskoro stať najrýchlejšie urbanisticky sa rozvíjajúcou krajinou v Ázii podľa štatistík Svetovej banky a Rozvojového programu Spojených národov (United Nations Development Programme). Kábul ako jedno rýchlo rastúcich miest už zažíva rýchlu urbanizáciu s mnohými nevyhnutnými výzvami vrátane neformálnych osídlení. Rýchla migrácia a rozsiahla urbánna expanzia prispeli k vytváraniu neformálnych osídlení v samotnom meste. Po tom, ako padol režimu Talibanu v 2001, nastal príliv utečencov, ktorí sa vracali späť do mesta a zároveň nastala aj silná migrácia obyvateľov z vidieka do mesta, čo ešte zvýšilo tempo nárastu obyvateľstva v meste. Obyvateľstvo Kábulu ako hlavného mesta Afganistanu za zvýšilo od roku 2001 štvornásobne. Príchod povojnových utečencov, návrat pôvodných obyvateľov do mesta, ako aj migrácia vidieckeho obyvateľstva boli neplánované faktory. To, spolu s obmedzenými plánovacími kapacitami vlády uspokojiť vysoké požiadavky na stavebné pozemky, viedlo k nárastu neformálnych osídlení. To priamo ovplyvnilo nepostačujúcu infraštruktúru a mestské služby, čo malo spätný dosah na neformálne osídlenia. Tento výskum sa sústredil na to, ako je možné zlepšiť súčasnú chaotickú situáciu v urbanizácii a nastoliť istý stupeň infraštruktúry do rozvoja týchto území. Jedným z prístupov je zmodernizovanie neformálnych osídlení prostredníctvom Procesu úpravy pozemkov (Land Readjustment Process). Prípadová štúdia je dôležitou súčsťov práce a predstavuje výskum piateho obvodu mesta Kábul, ktorý sa rozprestiera na ploche 23 hektárov v západnej časti Kábulu. Pre tento obvod bol pripravený náčrt plánu úpravy pozemkov. V tomto náčrte bola názorne ukázaná a analyzovaná aj sociálna infraštruktúra. Výsledky skúmania štúdie navrhujú riešenia pre problémy tejto neplánovite vystavanej časti mesta. Ide o úpravu vopred neplánovaných pozemkov prostredníctvom procesu vlastnej podpory (Self-supporting process). Tento proces nevyžaduje štátny rozpočet a môže byť aplikovaný vládou, súkromným sektorom a spoločnosťami vlastniacimi pôdu. Naviac, implementáciou Procesu úpravy pozemkov môžu byť vypracované koncepčné plány pre ešte nenaplánované oblasti, do mestského života obyvateľov môže byť zapracované maximum vybavenosti, zlepšujúc tak prostredie pre osoh užívateľa, práve tak aj dopravný systém a ekonomický status (hodnota pozemkov stúpa v dôsledku dostupnosti infraštruktúry a legalizácie pozemkov). Naviac, k všetkým týmto výhodám pre verejnosť, môžeme zvýšiť výnos vlády výberom daní od vlastníkov pozemkov. Tento proces je využívaný v mnohých krajinách sveta, prvý krát bol zavedený v Nemecku a následne vo väčšine miest Japonska. Je známy ako účinný proces pre rozvoj infraštruktúry. Keď stručne zopakujeme, významnou charakteristikou Procesu úpravy pozemkov je to, že pozitívne pomáha v chápaní spoločného záujmu, pri ktorom obe strany, vlastníci pozemkov a vláda, získajú výhody. Hoci treba tiež povedať, že v tomto procese je zapojenie komunity veľmi dôležité, bez zapojenia verejnosti do tohto procesu môže byť celá snaha neúspešná.
Klíčová slova:
Kábul, Afganistan, neformálnych osád, transformácia, bývanie, úprava pozemkov

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně