Sep 21, 2019   7:18 p.m. Matúš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Identification number: 460
University e-mail: bohumil.kovac [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)
Institute chief official - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Kežmarok - urbanistická štúdia časti CMZ
Written by (author): Ing. arch. Jakub Sekereš
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Opponent:Ing. arch. Martin Baloga, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Kežmarok - urbanistická štúdia časti CMZ
Summary:Predmetom našej diplomovej práce je vypracovanie urbanistickej štúdie na riešené územie Kežmarok Sídlisko Juh. Práca nadväzuje na preddiplomový ateliér,ktorý bol riešený v širšom spektre.Vybrané územie je v súčasnom stave zanedbané sídlisko,v ktorom vidíme potenciál rozvoja, respektíve transformáciu lokality na príťažlivejšiu oblasť. V našej práci chceme aktuálne znehodnotené územie premeniť na fungujúcu heterogénnu štruktúru, ktorá bude obohacujúca pre obyvateľov a zamestnancov v blízkom okolí. Ako prostriedky na zlepšenie používame dnešné urbanistické nástroje, akými sú polyfunkčnosť objektov, bloková zástavba, dostatok verejných priestorov,súkromných priestorov a vegetácie s vytvorením vhodného prostredia pre rôzne druhy dopravy. Zameriavame sa najmä na súkromné priestory a dostatok zelených plôch, ktoré sú v súčasnosti absentujúce. Hlavným cieľom tejto štúdie je poukázanie na potenciály územia a na potrebu jeho prepojenia a oživenia. Výsledkom práce je overovacia urbanistická štúdia ukazujúca na možné riešenia danej lokality
Key words:panelová výstavba, súkromné priestory, sídlisko Juh

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited