7. 8. 2020  2:10 Štefánia
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Identifikační číslo: 460
Univerzitní e-mail: bohumil.kovac [at] stuba.sk
 
Vedoucí ústavu - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

     Výuka     Projekty
     
     
Orgány     Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Kežmarok - urbanistická štúdia časti CMZ
Autor:
Ing. arch. Jakub Sekereš
Pracoviště:
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Kežmarok - urbanistická štúdia časti CMZ
Abstrakt:
Predmetom našej diplomovej práce je vypracovanie urbanistickej štúdie na riešené územie Kežmarok Sídlisko Juh. Práca nadväzuje na preddiplomový ateliér,ktorý bol riešený v širšom spektre.Vybrané územie je v súčasnom stave zanedbané sídlisko,v ktorom vidíme potenciál rozvoja, respektíve transformáciu lokality na príťažlivejšiu oblasť. V našej práci chceme aktuálne znehodnotené územie premeniť na fungujúcu heterogénnu štruktúru, ktorá bude obohacujúca pre obyvateľov a zamestnancov v blízkom okolí. Ako prostriedky na zlepšenie používame dnešné urbanistické nástroje, akými sú polyfunkčnosť objektov, bloková zástavba, dostatok verejných priestorov,súkromných priestorov a vegetácie s vytvorením vhodného prostredia pre rôzne druhy dopravy. Zameriavame sa najmä na súkromné priestory a dostatok zelených plôch, ktoré sú v súčasnosti absentujúce. Hlavným cieľom tejto štúdie je poukázanie na potenciály územia a na potrebu jeho prepojenia a oživenia. Výsledkom práce je overovacia urbanistická štúdia ukazujúca na možné riešenia danej lokality
Klíčová slova:panelová výstavba, súkromné priestory, sídlisko Juh

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně