12. 8. 2020  2:55 Darina
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Identifikační číslo: 460
Univerzitní e-mail: bohumil.kovac [at] stuba.sk
 

     
     
Projekty     
     
     
Vedené práce
     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Kežmarok - urbanistická štúdia časti CMZ
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Oponent:Ing. arch. Martin Baloga, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Kežmarok - urbanistická štúdia časti CMZ
Abstrakt:
Cieľom mojej diplomovej práce bola urbanistická štúdia časti centrálnej mestskej zóny mesta Kežmarok. Konkrétnejšie jej rekonštrukcia resp. revitalizácia. Ako východisko riešenia samotného zadania slúžilo vypracovanie analýz a podrobných prieskumov riešeného územia . Riešené územie sa nachádza v priestoroch bývalých hradieb historického jadra mesta Kežmarok. Leží medzi hlavnou vlakovou a autobusovou stanicou a histickými kostolmi. Cez toto územie prechádza v sučasnoti hlavná dopravná tepna, ktorá ale bude preložená v blízkej dobe. Preto sa tento priestor stal objektom môjho záujmu. Základom návrhu je transformácia súčasnej dopravnej komunikácie na komunikáciu s väčším priestorom pre chodcov a cyklistov a menším priestrom pre automobilovú dopravu. Ďalším bodom konceptu riešenia je prepojenie verejných priestorov historického jadra s navrhovaným priestorom pomocou nových verejných priestorov v uzlových bodoch a v bodoch s významným peším pohybom či pamiatkovo-historickou hodnotou. Návrh pozostáva z troch kľúčových priestorov. Prvým je priestor resp. námestie s výraznou otvorenou plochou s multifunkčným využitím, napr. v čase slávností EĽRO je to vhodný priestor na pre stánky vystavovateľov. Tento priestor je priamo prepojený s novovytovreným námestím, ktoré zjednotilo nakupné centrum na jednej strane cesty a trhoviska na druhej. Tretím priestorom je územie pri hlavnej stanici na oboch brehoch rieky Poprad. Okrem športovo- relaxačného využitia tejto časti sa tu nachádza aj kultúrna zložka v podobe multifunkčného objektu slúžiaceho ako divadlo, kino, galéria, koncertná sála.
Klíčová slova:
urbanistická štúdia zóny, Kežmarok, Centrálna mestská zóna

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně