Oct 29, 2020   3:48 p.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Identification number: 460
University e-mail: bohumil.kovac [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FAD)

     
     Projects
     
     
Bodies     
Supervised theses
     Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Dolny Kubin - Conception of public spaces
Written by (author):
Ing. arch. Miloš Diežka
Department:
Thesis supervisor:
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Opponent:
Ing. arch. Jan Komrska, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Dolný Kubín - koncepcia verejných priestorov
Summary:
ABSTRAKT Cieľom záverečnej práce bolo preskúmať možnosti revitalizácie a oživenia malomesta Dolný Kubín prostredníctvom hľadania vhodnej koncepcie a systému verejných priestorov. Po podrobnej analýze sa zistilo, že predpokladom pre oživenie mesta bude odstránenie dopravného, najmä tranzitného preťaženia sídla pomocou obchvatu s križovatkami sever a juh. Následná zmena stratégie mesta z priemyselného na rekreačné centrum môže do prostredia priniesť nové impulzy a vzbudiť o mesto a región záujem. To bude implikovať i požiadavky na rozvoj mesta samotného. Terénne a krajinné danosti však značne obmedzujú extenzívny rozvoj mesta. Aj preto návrh počíta s intenzifikáciou územia, na základe lokalitnej typologizácie (regulácie), čo bude mať priamy dopad na zlepšenie hospodárskej kondície mesta. Nároky na verejný priestor ale aj novú hierarchizáciu verejných priestorov implicitne stúpnu. Hľadanie gravitačných lokalít a ich vzájomné spájanie poskytne možnosti pre plynulý peší pohyb - udržateľná koncepcia pohybu v meste. Potreba ucelenej koncepcie dostupných verejných priestorov sa preto javí ako najvhodnejší nástroj pre reguláciu mesto-tvorby ako takej.
Key words:
Urbanizmus, Verejný priestor, Pohyb

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited