12. 8. 2020  2:57 Darina
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Identifikační číslo: 460
Univerzitní e-mail: bohumil.kovac [at] stuba.sk
 

     
     
     Publikace
     
Orgány     
Vedené práce
     
Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Dolný Kubín - koncepcia verejných priestorov
Autor: Ing. arch. Miloš Diežka
Pracoviště:
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedoucí práce:
Oponent:Ing. arch. Jan Komrska, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Dolný Kubín - koncepcia verejných priestorov
Abstrakt:
ABSTRAKT Cieľom záverečnej práce bolo preskúmať možnosti revitalizácie a oživenia malomesta Dolný Kubín prostredníctvom hľadania vhodnej koncepcie a systému verejných priestorov. Po podrobnej analýze sa zistilo, že predpokladom pre oživenie mesta bude odstránenie dopravného, najmä tranzitného preťaženia sídla pomocou obchvatu s križovatkami sever a juh. Následná zmena stratégie mesta z priemyselného na rekreačné centrum môže do prostredia priniesť nové impulzy a vzbudiť o mesto a región záujem. To bude implikovať i požiadavky na rozvoj mesta samotného. Terénne a krajinné danosti však značne obmedzujú extenzívny rozvoj mesta. Aj preto návrh počíta s intenzifikáciou územia, na základe lokalitnej typologizácie (regulácie), čo bude mať priamy dopad na zlepšenie hospodárskej kondície mesta. Nároky na verejný priestor ale aj novú hierarchizáciu verejných priestorov implicitne stúpnu. Hľadanie gravitačných lokalít a ich vzájomné spájanie poskytne možnosti pre plynulý peší pohyb - udržateľná koncepcia pohybu v meste. Potreba ucelenej koncepcie dostupných verejných priestorov sa preto javí ako najvhodnejší nástroj pre reguláciu mesto-tvorby ako takej.
Klíčová slova:
Urbanizmus, Verejný priestor, Pohyb

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně