14. 8. 2020  16:55 Mojmír
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Identifikační číslo: 460
Univerzitní e-mail: bohumil.kovac [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty          Projekty
     
Publikace     
     
Vedené práce
     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:Bratislava - Kollárovo námestie - verejný priestor
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Bratislava - Kollárovo námestie - verejný priestor
Abstrakt:
Úlohou v bakalárskej práci bolo vyriešiť nepriaznivú situáciu na Kollárovom námestí v Bratislave. Kollárovo námestie je dnes súčasťou rôznych trás cez mesto, zachytáva pohyb ľudí, či už smerom k Hlavnej stanici, alebo do Starého mesta cez Obchodnú ulicu. Svojou významnou polohou nadobúda obrovský potenciál, ktorý je však v súčasnosti nevyužitý. Okolie námestia tvoria významné kultúrne inštitúcie – divadlo Nová scéna a Galéria Satelit v budove Hurbanovych kasární. Dôležitú úlohu zohráva aj nadväznosť na univerzitný campus Slovenskej technickej univerzity. Tieto atribúty však námestie nevyužíva naplno a nekomunikuje dostatočne s okolím, keďže priestor je definovaný cestami s rušnou chaotickou automobilovou dopravou. Technický stav námestia a stav zelene je na námestí tiež nevyhovujúci. Mojím cieľom bolo vytvoriť na námestí kvalitný priestor s dostatkom zelene a príjemným prostredím, ktoré nebude rušiť hluk spôsobený dopravou. Existujúce trasy ľudí, prechádzajúce cez námestie, sa snažím akceptovať a podporovať ich, čím do námestia vpúšťam viac ľudí. Takisto moja koncepcia podporuje aktívny parter, ulice majú dostatok zelene, sú segregované a tým je priestor organizovanejší, čo je vlastnosť, ktorá v súčasnosti námestiu a jeho úzkemu okoliu chýba. Na námestí navrhujem umiestnenie vodnej plochy, okolo ktorej môže vzniknúť atraktívny stretávací a oddychový priestor a takisto výtvarné sochárske dielo, sochu Jána Kollára, ktorého meno námestie nesie.
Klíčová slova:
verejný priestor, pešia zóna, Kollárovo námestie, zeleň

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně