26. 10. 2020  3:46 Demeter
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Identifikační číslo: 460
Univerzitní e-mail: bohumil.kovac [at] stuba.sk
 

     
Výuka     
     
Publikace     
     
Vedené práce
     
Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Rekonštrukcia Svätotrojičného námestia v Krupine
Autor: Ing. arch. Jana Froncová
Pracoviště:
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FAD)
Vedoucí práce:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
Rekonštrukcia Svätotrojičného námestia v Krupine
Abstrakt:
Súhrn (anotácia práce) : Hlavným cieľom bakalárskej práce je komplexná rekonštrukcia Svätotrojičného námestia v Krupine. Vzhľadom na súčasný nevyhovujúci stav námestia a potrebu rozvoja centra mesta bolo jednoznačne definovaných hneď niekoľko faktorov ovplyvňujúcich tento mestský verejný priestor. Základnou úlohou bolo vytvorenie optimálneho, útulného, funkčného a reprezentatívneho priestoru s vhodnou a zároveň nerušivou kompozíciou námestia pre okresné mesto s možnosťou bezprostredného oddychu v častiach so zeleňou a pulzovania života na námestí. Idea návrhu sa odráža od historického pozadia tohto priestoru a zároveň potreby jeho riešenia v rámci širších súvislostí a spojitostí historických a pamiatkových hodnôt. Dôležitými činiteľom je aj prítomnosť sakrálnych stavieb na námestí, kde os katolíckeho kostola je jednoznačne navádzajúca na vytvorenie širokého pešieho koridoru, zatiaľ čo veža evanjelického kostola vyžaduje plnohodnotnejšie začlenenie sa do rámca námestia. Okrem iných aj z týchto dôvodov je na tomto úseku pri prejazde Krupinou do maximálnej miery navrhovaná retardácia dpravného ťahu. Prvotným bodom návrhu je Svätotrojičný stĺp, od ktorého sa odvíja celková kompozícia a usporiadanie priestoru. Centrálny komunikačný priestor sa smerom na južnú stranu námestia skľudňuje využitím vodných prvkov a stretá sa s možnosťou oddychu v tieni kvitnúcej ovocnej zelene. Zároveň tento priestor poskytuje dostatočné kapcity pri konaní rôznych akcií, vystúpení a iných aktivít. Mestský mobiliár predstavujú atypické sedacie prvky na terénnych schodoch a pod stromani, doplnené estetickým osvetlením. Celkovo je námestie tvorené jemnými líniami a poskytujúce niekoľko funkčných zón, ktoré sú v logických súvislostiach a jednoduchom dizajne jednými z podporných prvkov rozvoja spoločenského života mesta a plného funkčného využitia priestoru námestia ako centrálneho komunikačného bodu.
Klíčová slova:
fontána, rekonštrukcia námestia, schody

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně