14. 8. 2020  16:38 Mojmír
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Identifikační číslo: 460
Univerzitní e-mail: bohumil.kovac [at] stuba.sk
 
Vedoucí ústavu - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

     Výuka     
     
     
     Vedené práce
     
Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Rekonštrukcia Svätotrojičného námestia v Krupine
Autor:
Ing. arch. Martin Hépal, PhD.
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Rekonštrukcia Svätotrojičného námestia v Krupine
Abstrakt:Zadaním bakalárskej práce je návrh rekonštrukcie Svätotrojičného námestia v Krupine. Prvým krokom bolo získanie podkladov a terénny prieskum. Na základe jestvujúcich územno-plánovacích podkladov a územno-plánovacích dokumentov, digitálnych podkladov, fotodokumentácie, vypracovaných analýz jestvujúceho stavu riešeného územia, vznikol problémový výkres. Tento slúžil ako východiskový podklad k vlastnému návrhu rekonštrukcie námestia. Bolo treba vypracovať dva koncepčné varianty vo forme architektonickej škice. Následne vznikol komplexný urbanisticko-architektonický návrh riešenia vo forme pôdorysu s čitateľnosťou druhovostou povrchov a plasticity, architektonické priečne rezy a funkčno-prevádzková schéma. Súčasťou návrhu riešenia rekonštrukcie námestia bol aj návrh dizajnu vybraných prvkov mobiliáru a malej architektúry. Na základe štúdia, zistených požiadaviek a nárokov, limitou územia som zhotovil návrh rekonštrukcie Svätotrojičného námestia v Krupine podľa svojho najlepšieho úsudku.
Klíčová slova:
Svätotrojičné námestie, návrh rekonštrukcie, ťažiskový priestor, problémový výkres, mobiliár

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně