Sep 16, 2019   2:21 a.m. Ľudomila, Ľudmila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Identification number: 460
University e-mail: bohumil.kovac [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)
Institute chief official - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Reconstruction of Námestie baníkov in Rožňava
Written by (author): Ing. arch. Ivan Marcinko
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rekonštrukcia Námestia baníkov v Rožňave
Summary:Hlavnou ideou pri tvorbe môjho návrhu bolo odklonenie dopravy priamo z námestia do jeho okolitých ulíc. Hustá automobilová doprava a preexponované parkovacie plochy na danom námestí pôsobia negatívne. Riešením je teda obmedzenie dopravy na námestí len na zásobovanie v určenom čase a vozidlá s právom prednostnej jazdy. Pre automobilovú dopravu slúži prostredný z troch naznačených pásov, vymedzený rozdielnym typom dlažby. Pás pozdĺž fasád a centrálny priestor okolo kostola by bol striktne pešou zónou. Okolité prístupové ulice by boli vybavené zásuvnými zábranami prejazdu a slúžili by aj na krátkodobé parkovanie. Snažil som sa tiež rozšíriť plochy určené pre posedenie a terasy, nakoľko tie neboli dostatočné. Vysoká zeleň v okolí kostola by mala byť nahradená novou zdravou zeleňou s primeranou výškou a šírkou koruny, ktorá by nebránila výhľadom. Ďalšími dôležitými aspektmi, s ktorými sa snažím vo svojom návrhu uvažovať, je rosmiestnenie a výber vhodného mobiliaru, dostatočného osvetlenia, dlažby s ľahko pochôdzným povrchom a celkový estetický dojem.
Key words:Rožňava , centrum , námestie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited