19. 9. 2019  16:36 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Identifikačné číslo: 460
Univerzitný e-mail: bohumil.kovac [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci katedry - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Rekonštrukcia Námestia baníkov v Rožňave
Autor: Ing. arch. Ivan Marcinko
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Rekonštrukcia Námestia baníkov v Rožňave
Abstrakt:Hlavnou ideou pri tvorbe môjho návrhu bolo odklonenie dopravy priamo z námestia do jeho okolitých ulíc. Hustá automobilová doprava a preexponované parkovacie plochy na danom námestí pôsobia negatívne. Riešením je teda obmedzenie dopravy na námestí len na zásobovanie v určenom čase a vozidlá s právom prednostnej jazdy. Pre automobilovú dopravu slúži prostredný z troch naznačených pásov, vymedzený rozdielnym typom dlažby. Pás pozdĺž fasád a centrálny priestor okolo kostola by bol striktne pešou zónou. Okolité prístupové ulice by boli vybavené zásuvnými zábranami prejazdu a slúžili by aj na krátkodobé parkovanie. Snažil som sa tiež rozšíriť plochy určené pre posedenie a terasy, nakoľko tie neboli dostatočné. Vysoká zeleň v okolí kostola by mala byť nahradená novou zdravou zeleňou s primeranou výškou a šírkou koruny, ktorá by nebránila výhľadom. Ďalšími dôležitými aspektmi, s ktorými sa snažím vo svojom návrhu uvažovať, je rosmiestnenie a výber vhodného mobiliaru, dostatočného osvetlenia, dlažby s ľahko pochôdzným povrchom a celkový estetický dojem.
Kľúčové slová:Rožňava , centrum , námestie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene