14. 8. 2020  10:43 Mojmír
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Identifikační číslo: 460
Univerzitní e-mail: bohumil.kovac [at] stuba.sk
 
Vedoucí ústavu - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výuka
     
Projekty
     
     
Orgány
     
Vedené práce
     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Bratislava letisko - Zlaté piesky
Autor:
Ing. arch. Matúš Komár
Pracoviště:
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedoucí práce:
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Oponent:
Ing. arch. Eva Mazúrová
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Bratislava letisko - Zlaté piesky
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je nájsť priestorové riešenie nástupného priestoru letiska M.R.Štefánika v Bratislave a jeho nadväznosť na štruktúru mesta vyplývajúcu zo skôr spracovanej štúdie. Podmienkou je zachovanie letiska v jeho súčasnej dimenzii, zároveň založiť kostru budúcej štruktúry v prípade absencie letiska. Vytvoriť dopravný uzol, napojený na plánovanú trasu európskej železničnej siete TEN-T a ostatné druhy dopravy a životachopnú mestskú štruktúru.
Klíčová slova:
TEN-T, predletiskový priestor, Bratislava letisko, urbanistická študia

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu po uplynutí 6 let po uzavření této smlouvy bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně