7. 8. 2020  20:25 Štefánia
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Identifikační číslo: 460
Univerzitní e-mail: bohumil.kovac [at] stuba.sk
 

     Výuka
     
     Publikace     
     
Vedené práce          

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Bratislavské visuté záhrady
Autor: Ing. arch. Denisa Šebová
Pracoviště: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. arch. Eva Mazúrová
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Bratislavské visuté záhrady
Abstrakt:
Základy tomuto projektu boli dané minulý semester, keď sme v rámci preddiplomového ateliéru navrhovali koncepčný projekt pre celé územie "Podhorského Pásu v Bratislave" v mierke 1:10 000. Ťažiskové prvky boli prebrané a transformované do detailnejšieho prehĺbenia v mierke 1:2000 na lokalitu za Mladou Gardou, zahŕňajúcou aj Mladú Gardu ako nástupnú zónu, železnicu a medzi železničný priestor, vinice, kameňolom a aj lokalitu nazývanú amfiteáter. Hlavnými prvkami a zároveň aj determinantmi sú železnica, navrhovaná rýchlostná komunikácia, sklon terénu a vinohrady, ktoré sú v súčasnej dobe veľmi diskutovanou položkou a zároveň pýchou a hodnotou územia. Vinohrady tu vytvárajú unikátnu panorámu a štruktúru územia, preto som sa rozhodla pristupovať ku koncepcii prostredia veľmi citlivo a tým zachovať prevažnú časť územia ako vinohradnícku s reprezentačnou a vzdelávacou funkciou a ako počiatočný bod vínnej cesty. Návrh sa skladá z piatich sektorov -- Mladá Garda, Železnica, Vinice, Kameňolom, Obytná zóna. Sektor Mladá Garda tvorí nástupnú zónu do celého územia. V tejto polohe navrhujem zahustenie zástavby, vytvorenie štruktúr zelene v zadnom trakte popri rýchlostnej komunikácii a nástupné body do oblasti viníc a hlavného urbánneho parku v medzi železničnom priestore. Sektor železnica je osobitne zaujímavým územím z dôvodu jeho zdanlivej nevyužiteľnosti. Avšak v súčasnej dobe technológií je možné do tohto priestoru navrhnúť športové zariadenie s vybavenosťou a parkoviskom, na ktorého streche bude urbánny park, čím sa preklenie výškový rozdiel medzi vinohradmi a železnicou a zároveň využitie tohto územia zabezpečí rozmanitosť prostredia a umožní ponechanie viníc ako historickej a krajinnej hodnoty. Ako napojenie na už existujúcu a v územnom pláne navrhovanú bytovú zástavbu navrhujem oblasť bytových terasových a rodinných domov ku ktorým budú prislúchať zelené priestory, poloverejné parky. Do kameňolomu navrhujem verejný park, s možnosťou exteriérovej galérie a pódium, pri príležitostiach malých koncertov a letného kina.
Klíčová slova:vinohrady, kameňolom, visuté záhrady

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu po uplynutí 3 let po uzavření této smlouvy bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně