Oct 20, 2019   10:53 a.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Identification number: 460
University e-mail: bohumil.kovac [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)
Institute chief official - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:square in roznava
Written by (author): Ing. arch. Adam Fabo
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rekonštrukcia Námestia baníkov v Rožňave
Summary:Úlohou bakalárskej práce bola obnova, respektíve prestavba námestia Baníkov v Rožňave. Námestie v Rožňave je známe ako najväčšie štvorcové námestie na Slovensku, no jeho súčasný stav nie je najreprezentatívnejší, skôr naopak. Jeho hlavnými problémami sú dopravné komunikácie, stacionárna doprava, ktorá nevyužíva potenciál lokality a kulisy námestia. V mojom návrhu bolo cieľom tento potenciál zdôrazniť a podporiť. Základnými činiteľmi návrhu spočívalo z regulácie a čiastočného presmerovania dopravy, procesom vzniku hralo najdôležitejšiu úlohu prepojenie peších ťahov. Vytvorením hlavných a vedľajších peších tras, variantným spájaním vstupov do námestia. Delenie tras vytvorilo na Námestí organickú štruktúru, ktorá sa následne pretvárala do funkčných celkov. Jednotlivé vytvorené tvary som postupným štylizovaním a abstrahovaním zjednodušil do ucelených foriem, ktoré mi určujú celok Námestia.
Key words:potenciál , pešie trasy, regulácia dopravy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited