15. 10. 2019  14:25 Terézia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Identifikačné číslo: 460
Univerzitný e-mail: bohumil.kovac [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci katedry - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Rekonštrukcia Námestia baníkov v Rožňave
Autor: Ing. arch. Adam Fabo
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Rekonštrukcia Námestia baníkov v Rožňave
Abstrakt:Úlohou bakalárskej práce bola obnova, respektíve prestavba námestia Baníkov v Rožňave. Námestie v Rožňave je známe ako najväčšie štvorcové námestie na Slovensku, no jeho súčasný stav nie je najreprezentatívnejší, skôr naopak. Jeho hlavnými problémami sú dopravné komunikácie, stacionárna doprava, ktorá nevyužíva potenciál lokality a kulisy námestia. V mojom návrhu bolo cieľom tento potenciál zdôrazniť a podporiť. Základnými činiteľmi návrhu spočívalo z regulácie a čiastočného presmerovania dopravy, procesom vzniku hralo najdôležitejšiu úlohu prepojenie peších ťahov. Vytvorením hlavných a vedľajších peších tras, variantným spájaním vstupov do námestia. Delenie tras vytvorilo na Námestí organickú štruktúru, ktorá sa následne pretvárala do funkčných celkov. Jednotlivé vytvorené tvary som postupným štylizovaním a abstrahovaním zjednodušil do ucelených foriem, ktoré mi určujú celok Námestia.
Kľúčové slová:potenciál , pešie trasy, regulácia dopravy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene