13. 8. 2020  1:04 Ľubomír
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Identifikační číslo: 460
Univerzitní e-mail: bohumil.kovac [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedoucí ústavu - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

     Výuka     Projekty
     
     
Orgány     
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Bratislavské visuté záhrady
Autor:
Pracoviště:
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. arch. Eva Mazúrová
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Bratislavské visuté záhrady
Abstrakt:S Témou Bratislavské visuté záhrady som sa stretol už v zimnom semestri, kedy som si túto problematiku zvolil ako preddiplomový projekt. Odvážne myšlienky, ktoré človeka napadajú pri uvažovaní nad zadaným územím, som sa snažil zanalyzovať a sústrediť do preddiplomovej práce, ktorá bola vzhľadom na veľkosť územia veľmi rozsiahla. V letnom semestri som nadviazal na túto tému, a vybral si lokalitu, ktorá mi bola najviac blízka, a kde som videl najväčší potenciál, ktoré toto územie prináša. Lokalita, ktorá je predmetom riešenia sa nachádza v starom meste a začína predstaničným námestím a končí vo vilových domoch nad mestom. Táto časť má svoje silné špecifiká a v súčasnosti sa borí vo viacerých problémoch, ktoré túto, inak veľmi exkluzívnu časť mesta determinujú. Jedná sa hlavne o snahu investorov, zastavať celé územie, čím by sa znehodnotili viaceré pohľady na Malé Karpaty. Ďalším problémom je, že napojenie mesta na územie viníc je nedostatočné. Návrh riešenia je koncipovaný cez dve hlavné znaky. Po prvé vytvorenie nad mestom parkovú a rekreačnú zónu, a po druhé prepojenie tejto zóny s mestom s pripojením sa na hlavnú stanicu. Tieto ciele sú vytvorené zámerne pre to, aby na jednej strane zabránili ďalšiemu postupovaniu vilovej zástavby na kopci (aspoň na exponovaných miestach) a na strane druhej, aby odbúrali prekážku v podobe železničných koľají a hlavnej stanice. Návrh ráta s vytvorením možností prechodného bývania, ktoré si táto lokalita žiada. Preklenutie železničnej stanice je riešené cez plató, na ktorom vznikne centrum športových a rekreačných aktivít. Cez územie nad stanicou vedie tzv. "zelená cesta", ktorá návštevníka privedie do parku nad mestom. Vyvrcholenie parku je v jeho srdci, kde sa nachádza konštrukcia vyhliadky, ktorá poskytuje panoramatický výhľad na mesto. Miesto dotvárajú vinice, ktoré sú zachované v jednej časti parku. K týmto viniciam navrhujem viničné domy a dvory, kde bude možnosť zažiť trochu histórie viníc na tomto mieste.
Klíčová slova:vyhliadka, park, vinice

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu po uplynutí 5 let po uzavření této smlouvy pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla), včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně