21. 8. 2019  17:32 Jana
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Identifikační číslo: 460
Univerzitní e-mail: bohumil.kovac [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedoucí ústavu - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Bratislava - Karlova Ves juh
Autor: Ing. arch. Dagmar Inštitorisová
Pracoviště: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Oponent:Ing. arch. Vladimír Hrdý
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Bratislava - Karlova Ves juh
Abstrakt:Predmetom riešenia diplomovej práce je územie Karlovej Vsi nadväzujúce na ateliérový návrh venovaný Bratislavským visutým záhradám. Návrh reaguje na markantný rozvoj telekomunikačných technológií a s ním spojený tlak na vývoj nových typov bývania, ktoré by uspokojili potreby obyvateľov pracovať doslova v mieste bydliska. Budovy sú hrebeňovej a blokovej zástavby, zväčša malopodlažné a pri vstupe do mestskej časti Karlova Ves zo Starého mesta je výšková dominanta. Rušnú komunikáciu preklenujú dve lávky pre peších, čiastočne prestrešené a doplnené o posedenie.Lávky sú vyústením hlavných peších komunikácií, ktoré vedú do areálu Bratislavských visutých záhrad. Okrem zminimalizovanej automobilovej premávky v lokalite prispievajú ku príjemnej klíme aj strešné záhrady, ktoré vytvárajú vhodné podmienky na upevňovanie vzťahov medzi obyvateľmi, ktoré sú základným kameňom pre trvalú udržateľnosť prostredia.
Klíčová slova:demobilizácia, udržateľnosť, zelená strecha, komunita

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadáníZávěrečná prácePřílohy práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně