7. 8. 2020  3:08 Štefánia
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Identifikační číslo: 460
Univerzitní e-mail: bohumil.kovac [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

               
     
Orgány
     
Vedené práce
     
Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Pešia zóna Trenčín
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Pešia zóna Trenčín
Abstrakt:
Návrh pozostáva z troch základných myšlienok -- formy, funkcia, tvar. Myšlienka formy sa odvíja od umiestnenia riešeného územia v systéme námestí a vytvárania plynulého prechodu medzi nimi. Od námestia s veľkým dláždeným priestorom cez menšie námestie s typickým vodným prvkom, riešené územie vytvárajúce rozptylovú zónu za námestiami, ktoré sú využívané na konanie hromadných podujatí. Táto rozptylová zóna má byť zónou kľudovou a miestom pre načerpanie novej energie. Vytvorenie prechodu je podporené aj umiestnením väčších trávnatých plôch, čo navádza k poslednému námestiu s parkovou úpravou. Myšlienka funkcie vyplýva z pomerov danej lokality. Keďže sa v centre priestoru nachádza kultúrny dom s divadlom a mestská knižnica hlavnou funkciou priestoru sa stáva kultúra. V priestore je podporená umiestnením mediálnej fasády na hotel Laugarício a rozmiestnením rozličných sôch po celom priestore námestia. Keďže kultúra je tvorená ľuďmi a pre ľudí, obyvatelia okolitých bytov sa môžu pestovaním popínavých rastlín na terasách nad pešou zónou spolupodieľať na dotváraní priestoru. Týmto je podporená funkcia námestia, ako hlavná kultúrna zóna mesta. Myšlienka tvaru je odvodená od lokality námestia, ktoré je spojovacím uzlom medzi nábrežím Váhu, lesoparkom brezina a historickým centrom mesta. Tvarovanie pôdorysu je abstrahovanie tvaru uzla. Tieto tvary sú následne vkladané do priestoru námestia.
Klíčová slova:
systém námestí, uzlové tvary, kultúrne centrum

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně