10. 8. 2020  17:56 Vavrinec
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Identifikační číslo: 460
Univerzitní e-mail: bohumil.kovac [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

     
Výuka     Projekty
     
Publikace
     
Orgány
     
Vedené práce
     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:Stratégie formovania mestského verejného priestoru
Autor:
Pracoviště: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Oponent 1:Ing. arch. Jan Komrska, CSc.
Oponent 2:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Stratégie formovania mestského verejného priestoru
Abstrakt:
Predmetom dizertačnej práce je vytýčenie strategického postupu, ktorého výsledkom by mala byť stratégia formovania mesta zabezpečujúca čo najlepšiu kvalitu verejného priestoru našich miest. Práca uvádza výskumné poznatky teoretických prác v oblasti stavby miest, ktoré predstavujú fundament súčasného svetového diskurzu a zaraďuje ich do kontextu teórie systémov, čo umožňuje ich prehľadné štrukturovanie. Následne predstavuje základné kontúry strategického postupu, ktorý je možné v oblasti formovania urbánneho prostredia pozorovať na úrovni Európskej únie a bližšie sa venuje príkladu konkrétneho národného štátu - Veľkej Británie. Čiastkové závery pritom poukazujú na fakt, že sa obe úrovne nesú v intenciách zmieneného diskurzu. Ďalej sa venuje postupu formovania miest zaužívanému v našej krajine a na základe analýzy relevantných dokumentov na úrovni štátu i konkrétneho mesta konštatuje, že súčasnému svetovému diskurzu sa v našej krajine odozvu zatiaľ nájsť v plnej miere nepodarilo. Výsledkom dizertačnej práce je odporučenie jasne a zrozumiteľne stanoviť požiadavky, ktoré naša spoločnosť na mesto ako i na jeho verejný priestor kladie. Až následne bude možné určiť, nakoľko bude možné poznatky a odporúčania zmieneného diskurzu využiť pri tvorbe národnej i miestnej stratégie v tejto oblasti.
Klíčová slova:stratégia, strategické plánovanie, teória systémov, urbanizmus, verejný priestor

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně