7. 8. 2020  2:49 Štefánia
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Identifikační číslo: 460
Univerzitní e-mail: bohumil.kovac [at] stuba.sk
 

     
     
Projekty
     
     
Orgány     
Vedené práce
     
Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:Pešia zóna Trenčín
Autor: Bc. Tamara Šunová
Pracoviště:
Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Oponent:
Ing. arch. Jan Komrska, CSc.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Pešia zóna Trenčín
Abstrakt:
Úlohou urbanistického zadania Hviezdoslavovej ulice v Trenčíne bolo vytvoriť funkčný systém pešej zóny a námestia. Hlavným cieľom riešenia bolo upraviť pešiu zónu na Hviezdoslavovej ulici a vytvoriť vhodné a bezbariérové námestie pred Domom Armády , ktoré ponúka viacero nových funkcií ako dostatočne veľký a flexibilný zhromažďovací priestor s infocentrom a prehliadkou archeologického nálezu hradného opevnenia Trenčína zo 16. storočia, alebo nový variabilný pavilón, ktorého primárnou funkciou je poskytovať letnú čitáreň pri knižnici ktorá sa tu nachádza. Keďže riešené námestie je závislé od funkcie okolitých stavieb, v návrhu sa počíta so zrekonštruovaním obchodného parteru na Hviezdoslavovej ulici, hotela Laugarícia a MHD zastávky ktorá sa nachádza pri hoteli Trenčan. Ďalším bodom návrhu bolo prepojenie pešej zóny so susedným lesoparkom brezina prostredníctvom nadchodu. Pri nadchode je umiestnený flexibilný workoutový par. Koncepcia návrhu spočíva vo využití väčšej farebnosti, ktorá oživuje funkcionalistickú zástavbu a zároveň zvýrazňuje zeleň, ktorá je umiestnená líniovo pozdĺž ulice. Na ohraničenie farebných polí je použitá voronoiova štruktúra, ktorá vychádza z ťažiskových bodov pešieho pohybu a plôch určených na odpočinok. Je tu použitá atypická veľkoformátová kruhová dlažba.
Klíčová slova:
Pešia zóna,, farba, kruhová dlažba

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně