Sep 16, 2019   10:09 p.m. Ľudomila, Ľudmila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Identification number: 460
University e-mail: bohumil.kovac [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)
Institute chief official - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Snina - development of the central territory of the town
Written by (author): Ing. arch. Zuzana Haburajová Kepičová, PhD.
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Opponent:Ing. arch. Viktor Malinovský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Snina - rozvoj centrálnej oblasti mesta
Summary:Predmetom riešenia je transformácia bývalého výrobného areálu Vihorlat v Snine, z ktorého sa v súčasnosti využíva len nepatrná časť. Potenciál územia predstavuje výborný stavebno-technický stav niektorých objektov, architektonický detail, jestvujúca technická infraštruktúra, dopravné obslúženie, blízkosť centra mesta a bezprostredný kontakt s prírodným prostredím. Revitalizáciou sa zhodnocujú všetky kvality územia, ale zároveň sa zachováva kultúrny odkaz. Cieľom bolo vytvoriť zdravé obytné prostredie s vlastným centrom a občianskou vybavenosťou, pracovnými príležitosťami, možnosťami trávenia voľného času, rozvíjania aktívneho športu, oddychu a vzdelávania, čo zodpovedá požiadavkám nielen mladej generácie. Taktiež čiastočne rieši problém nedostatku pracovných príležitostí, ale najmä otázku bývania v regióne.
Key words:výrobný areál, transformácia, revitalizácia, kultúrny odkaz

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited