19. 10. 2019  12:04 Kristián
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Identifikačné číslo: 460
Univerzitný e-mail: bohumil.kovac [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci katedry - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Snina - rozvoj centrálnej oblasti mesta
Autor: Ing. arch. Zuzana Haburajová Kepičová, PhD.
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Oponent:Ing. arch. Viktor Malinovský, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Snina - rozvoj centrálnej oblasti mesta
Abstrakt:Predmetom riešenia je transformácia bývalého výrobného areálu Vihorlat v Snine, z ktorého sa v súčasnosti využíva len nepatrná časť. Potenciál územia predstavuje výborný stavebno-technický stav niektorých objektov, architektonický detail, jestvujúca technická infraštruktúra, dopravné obslúženie, blízkosť centra mesta a bezprostredný kontakt s prírodným prostredím. Revitalizáciou sa zhodnocujú všetky kvality územia, ale zároveň sa zachováva kultúrny odkaz. Cieľom bolo vytvoriť zdravé obytné prostredie s vlastným centrom a občianskou vybavenosťou, pracovnými príležitosťami, možnosťami trávenia voľného času, rozvíjania aktívneho športu, oddychu a vzdelávania, čo zodpovedá požiadavkám nielen mladej generácie. Taktiež čiastočne rieši problém nedostatku pracovných príležitostí, ale najmä otázku bývania v regióne.
Kľúčové slová:výrobný areál, transformácia, revitalizácia, kultúrny odkaz

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene