13. 8. 2020  2:01 Ľubomír
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Identifikační číslo: 460
Univerzitní e-mail: bohumil.kovac [at] stuba.sk
 

     Výuka
     
Projekty
     
     
Orgány
     
Vedené práce          

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Snina - rozvoj centrálnej oblasti mesta
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:Ing. arch. Viktor Malinovský, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Snina - rozvoj centrálnej oblasti mesta
Abstrakt:Predmetom riešenia je transformácia bývalého výrobného areálu Vihorlat v Snine, z ktorého sa v súčasnosti využíva len nepatrná časť. Potenciál územia predstavuje výborný stavebno-technický stav niektorých objektov, architektonický detail, jestvujúca technická infraštruktúra, dopravné obslúženie, blízkosť centra mesta a bezprostredný kontakt s prírodným prostredím. Revitalizáciou sa zhodnocujú všetky kvality územia, ale zároveň sa zachováva kultúrny odkaz. Cieľom bolo vytvoriť zdravé obytné prostredie s vlastným centrom a občianskou vybavenosťou, pracovnými príležitosťami, možnosťami trávenia voľného času, rozvíjania aktívneho športu, oddychu a vzdelávania, čo zodpovedá požiadavkám nielen mladej generácie. Taktiež čiastočne rieši problém nedostatku pracovných príležitostí, ale najmä otázku bývania v regióne.
Klíčová slova:výrobný areál, transformácia, revitalizácia, kultúrny odkaz

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně