27. 5. 2020  12:05 Iveta
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Identifikační číslo: 460
Univerzitní e-mail: bohumil.kovac [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedoucí ústavu - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výuka
     
Projekty
     
Publikace
     
Orgány     Vedené práce          

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Kmeťovo námestie - rekonštrukcia verejného priestoru
Autor:
Ing. arch. Kristína Kiac
Pracoviště:
Vedoucí práce:
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
Kmeťovo námestie - rekonštrukcia verejného priestoru
Abstrakt:
Hlavným cieľom návrhu bola obnova Kmeťovho námestia - zlepšiť jeho funkčnosť, obnoviť priestorovú sviežosť a oživiť miesto novými prvkami. Na námestí sa v súčasnosti nachádza park so zdevastovanými lavičkami a pohľadom na parkovisko internátu zakrývajúce výhľad na kostol. V prvom rade pri rekonštrukcii námestia som sa zamerala na statickú dopravu, ktorá obklopuje celé námestie a neumožňuje artikuláciu celého priestoru námestia. Toto miesto som oslobodila od prejazdu áut po Bernolákovej ulici. Parkovanie je zabezpečené v okrajových častiach námestí. Navrhla som aj zakladačové parkovanie pri obytných domoch. Pre študentov internátu bolo potrebné vytvoriť samostatné podzemné garáže. Mojou prioritou bolo zjednotenie priestoru parkoviska pred kostolom a parku a vytvorenie harmonického miesta na stretávanie ľudí, aktívneho zapájania do spoločenského života a zároveň relaxačného priestoru, kde sa dá počúvať vtáčí spev. Problémom tohto námestia bol aj prerastený park s náletovou zeleňou, ktorú bolo treba odstrániť. Po konzultácii s krajinnou architektkou sme dospeli k záveru, že treba vysadiť nové stromy a nechať len niekoľko pôvodných. Veľký dôraz som kládla na otvorenosť priestoru, interpretáciu kostola na námestí, oživenie prostredníctvom nových prvkov. Z analýz vyplynuli problémy, ktoré som zohľadnila pri svojom návrhu a určili štruktúru riešeného priestoru. Koncept návrhu Kmeťovho námestia je moderným priestorom, s uplatnením súčasných potrieb človeka, ale tiež zanecháva stopu z histórie vo forme fragmentu prefabrikovaného plota alebo pamätníka Andreja Kmeťa. Atraktivitu námestia a charakter som dotvorila moderným výtvarným dielom sochou Vtáčej veže.
Klíčová slova:
Kmeťovo námestie, otvorenosť, obnova, oživenie, relax

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně