12. 8. 2020  3:09 Darina
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Identifikační číslo: 460
Univerzitní e-mail: bohumil.kovac [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

     Výuka
     
Projekty     Publikace
     
Orgány
     
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Trnava – rekonštrukcia Paulínskej ulice
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Trnava – rekonštrukcia Paulínskej ulice
Abstrakt: Úlohou bakalárskej práce je navrhnúť rekonštrukciu Paulínskej ulice v Trnave, ktorá tvorí dôležitú súčasť verejných priestorov mesta. Nachádza sa v atraktívnom historickom jadre, ktoré je polyfunkčným centrom a ťažiskom mesta. Zároveň je súčasťou mestskej pamiatkovej rezervácie. Cieľom je vytvoriť univerzálny verejný priestor vrátane bezbariérového riešenia, zredukovať automobilovú dopravu, nadradiť chodcov a pešie trasy nad prejazdom automobilových vozidiel s možnosťou pohodlného prejazdu cyklistov. Súčasne vytvoriť príjemné prostredie s atraktívnymi pobytovými zónami s možnosťou rekreácie a pobytu v tieni alebo na suchom mieste v nepriaznivom počasí. Koncept návrhu vychádza z funkčno prevádzkového riešenia so zapojením pasáží a vnútroblokov a odkazom na historický kontext ulice v súvislosti s bývalým tokom potoka Trnávka. Rozmiestnením funkcií, mobiliáru a artikuláciou dlažby vytváram istú hierarchiu jednotlivých zón územia s vyzdvihnutím dôležitých objektov a bezproblémovú orientáciu v priestore. Navrhujem multifunkčný priestor prepájajúci novodobé s historickým. Príjemný prechod pozývajúci od City Arény do samotného historického centra na Trojičné námestie s citlivým prístupom vzhľadom na lokalizáciu v mestskej pamiatkovej rezervácii.
Klíčová slova:
univerzálny verejný priestor, nadradený chodec, história

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně