14. 8. 2020  9:24 Mojmír
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Identifikační číslo: 460
Univerzitní e-mail: bohumil.kovac [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedoucí ústavu - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty
     
Výuka
     
     
     
     
Vedené práce
     
Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Nám. slobody v Šaštíne - rekonštrukcia verejného priestoru
Autor: Ing. arch. Brigita Teplanová
Pracoviště: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. arch. Oľga Rychterová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Nám. slobody v Šaštíne - rekonštrukcia verejného priestoru
Abstrakt:Predmetom mojej bakalárskej práce bola rekonštrukcia Námestia Slobody v šaštíne. Mojim hlavným cieľom bolo vrátiť charakter námestia, keďže v súčasnosti ju nespľňa dostatočňe. Okrem toho som sa snažila oživiť tento verejný priestor, aby zodpovedala požiadavkam obyvaťelov každej vekovej kategórie ale taktiež aj návštevníkov púte v šaštíne. Mesto Šaštín-Stráže má výhodnú geografickú polohu kedže sa nachádza v západnej časti Slovenskej republiky, takže je blizko k hraniciam Rakúska a Českej Republiky. Práve pre jeho polohu bola už minulosti predurčená hospodárskemu rozvoju, a je reálnym miestom pre rozvoj turizmu, ktorá už má svoju pútnickú tradíciu. Po spoznávaní, a analyzácie námestia som dospela k výsledku, ktorá by Námestie Slobody zlepšila pre každeho obyvateľa ale aj okolo idúceho. Najväčším negatívom tohto priestoru je doprava a to hlavne statická. V súčasnosti toto námestie pôsobí ako jedno veľké parkovisko s autobusovou zastávkou. Je tam nedostatok mobiliáru aj pre ľudí čakajúci na autobus a to nehovorím o turistoch alebo návštevníkoch ktorý by si chceli sadnúť a obdivovať sochy na námestí, alebo výhlady na kostol. V mojom návrhu som eliminovala dopravu z námestie čo najviac ako sa dalo a vytvorila som skoro pešiu zónu. Parkovacie miesta sa umiestnili v okolitých uličkách alebo na prázdnych parcelách mesta. Namiesto ulici dopravného ťahu na námestí sa objaví pojazdný chodník, ktorý bude ale využívaný napr. na vianočné trhy a hlavne ako cykoltrasa. V návrhu pracujem s kompozíciou námestia a tak mám na námestí väčšie mobiliáre v tvare trojuholníka, ktoré delia aj vizuálne plochu námestia od ulice. Kedže na námestí teraz je minimálna zeleň, snažila som sa ju zakomponovať a to aj do mobiliárov. Celé námestie sa koncetruje na hlavnú kompozičnú os a to aj vďaka dlažby, umiestneniu sôch a osvetlenia. Tento verejný priestor sa dá využiť rôzne, pri kultúrnych podujatiach alebo aj podľa ročného obdobia (vianočný stromček, trhy) Chcela som vytvoriť kvalitný verejný priestor, ktorý je plne využiteľný pre každého a ktorý je obohatený zaujímavými prvkami. Snažila som sa aby sa ľudia v tomto mestskom interiéri cítili príjemne.
Klíčová slova:
Šaštín, verejný priestor, pútnická tradícia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně