Oct 29, 2020   3:14 p.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Identification number: 460
University e-mail: bohumil.kovac [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FAD)

     
     Projects
     
     
Bodies     Supervised theses          

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Šaštín square of freedom - reconstruction of space
Written by (author): Ing. arch. Sabína Scheibenreifová
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Námestie Slobody Šaštín - rekonštrukcia priestoru
Summary:
Hlavným cieľom mojej záverečnej bakalárskej práce bola rekonštrukcia a zlepšenie zadaného námestia, teda Námestia Slobody v Šaštíne. Mojou hlavnou myšlienkou a cieľom bolo prinavrátiť charakter tomuto námestiu , kedže v súčasnom stave toto námestie nespĺňa a nezodpovedá požiadavkam dostatočne. Snažila som sa oživiť verejný priestor námestia aby môj návrh zodpovedal požiadavkám všetkých obyvaťelov mesta Šaštín ako aj návštevníkom tohto mesta vo všetkých vekových kategóriach. Mesto má dobrú polohu nielen v rámci Slovenska ale ma aj vhodnú geografickú polohu, pretože toto mesto sa nachádza na západnom Slovensku a je taktiež pomerne blízko k hraniciam Českej Republiky a Rakúska. Mesto Šaštín je známe svojimi pútnymi cestami a v čase púti je toto mesto návalovo obsiahnuté veľkým množstvom ľudí čo je veľmi pozitívna vec. Taktiež tvár námestia je sama o sebe veľmi zaujímavá., a nadväznosť kostola tiež zvyšuje hodnotu námestia. Avšak vo väčšej miere sa na Námesti Slobody stretávame s negatívami ako napríklad zle riešená doprava , zle využitý priestor námestia, ktorý slúži ako priestor pre statickú dopravu a umiestnenie autobusovej zastávky na nepochopiteľnom mieste v strede námestia. Zo skúmania problémou námestia a vytvorených analýz bolo už možné pracovať na vytvorení samostatného návrhu námestia. Výsledky analýz a ich zohladňovanie bolo velmi nápomocné vo vytváraní návrhu. Po preštudovaní problematiky som dospela k výslednému návrhu, ktorý by Námestie Slobody pretransformoval do podoby priaznivej pre všetkých obyvateľou ale aj návštevníkou . V mojom návrhu sa zo začiatku venujem doprave, ktorú som sa snažila vo väčšej miere zmierniť na námestí tým, že som statickú dopravu premiestnila do okolitých ulíc a do prázdnych parciel v meste. Ďalej som sa venovala pešiemu pohybu, ktorý vo veľkej miere vplýval na tvarovanie finálneho návrhu .S týchto peších ťahov som navrhla trojuholnikové tvary. Vytvorila som tri zóny na námestí -hlavný rozptylový priestor, parkovú časť námestia a menšie otvorené časti námestia . Plocha námestia sa skladá z trojuholníkových plôch zelene. Niektoré tieto časti sú vyvýšené a slúžia ako mobiliár, niektoré vytvárajú povedzme až drobnú architektúru. Svojím návrhom som chcela vytvoriť jeden verejný priestor, ktorý by vo svojej podstate bol plne vyuzitelný a bol by obohatený o zaujímavé prvky v exteriéry.
Key words:
rekonštrukcia, zeleň, Šaštín, námestie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited