7. 8. 2020  21:00 Štefánia
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Identifikační číslo: 460
Univerzitní e-mail: bohumil.kovac [at] stuba.sk
 
Vedoucí ústavu - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty
     
     
     
     
Orgány
     
Vedené práce          

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Banská Bystrica - zóna juhovýchod
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Oponent:Ing. arch. Ľubomír Keleman
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:Banská Bystrica - zóna juhovýchod
Abstrakt:
Zadanie diplomovej práce nadväzuje na preddiplomový projekt, pričom ďalej rozvíja a upresňuje urbanistickú víziu vybranej lokality mesta Banská Bystrica. Úlohou diplomovej práce je navrhnúť urbanistickú štúdiu zóny s cieľom vytvoriť variantný pohľad pre budúci rozvoj mesta. Riešené územie je v súčasnosti priemyselnou zónou, pričom návrh počíta s jej postupným zánikom a nahradením súčasnej urbanistickej hmotovo-priestorovej štruktúry novou štruktúrou. Návrh plynule nadväzuje na existujúce okolité štruktúry, pričom je akýmsi prechodom medzi nimi. V návrhu je najvyšší dôraz kladený na nosný verejný priestor viazaný na kompozičné osi, vyriešenie prevádzky železničnej, autobusovej stanice a stanice MHD a vyriešenie nábrežia rieky Hron. Charakteristické pre návrh sú aj športové stavby (futbalový a zimný štadión), rozsiahly mestský park okolo rybníku Pod rybou a snaha o vytvorenie "downtownu" okolo železničnej stanice. Súčasťou návrhu sú širšie vzťahy, komplexný urbanisticko-architektonický návrh, vybrané schémy, regulačný plán, urbanisticko-architektonické detaily a vizualizácie.
Klíčová slova:
uranistická štúdia, nábrežie, železničná stanica

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně