24. 10. 2020  11:32 Kvetoslava
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Tomáš Bezák, PhD.
Identifikační číslo: 4614
Univerzitní e-mail: qbezakt [at] stuba.sk
 

     
     
Závěrečná práce     Vedené práce     Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Návrh a realizácia riadenia systému riadenia ťažkých havárií SKR-SAM
Autor:
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Bezák, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh a realizácia riadenia systému riadenia ťažkých havárií SKR-SAM
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť zobrazovaciu časť systému pre riadenie ťaţkých havárií a časť pre spracovanie vstupno-výstupných signálov. Práca je rozčlenená do šiestich kapitol. Úvodná kapitola analyzuje súčasný stav problematiky ťaţkých havárií na jadrových blokoch v SR. V druhej kapitole opisujem spôsob fungovania bezpečnosti a bezpečnostných systémov na jadrových zariadeniach. V tretej kapitole sa venujem pojmu ťaţkej havárie jadrového bloku a to ťaţkým haváriám v minulosti a spôsobu riadenia bloku v stave ťaţkej havárie. V štvrtej časti predstavujem návrh systému na riadenie ťaţkých havárií. V piatej kapitole podrobne opisujem postup tvorby zobrazovacích a ovládacích schém ako aj funkcií na spracovanie vstupno-výstupných signálov systému. V záverečnej časti hodnotím navrhnuté riešenie.
Klíčová slova:PLC, WinCC, ťažká havária, SKR-SAM

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně