28. 10. 2020  4:42 Dobromila
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Tomáš Bezák, PhD.
Identifikační číslo: 4614
Univerzitní e-mail: qbezakt [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Katedra aplikovanej informatiky (UIAM MTF)

Kontakty
     
          Vedené práce
     
Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Návrh zlepšenia regulácie hladiny terciárnej chladiacej vody v trubici sýtiča v SE EBO V2
Autor:
Pracoviště:
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Bezák, PhD.
Oponent:
Ing. Martin Juhás, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Návrh zlepšenia regulácie hladiny terciárnej chladiacej vody v trubici sýtiča v SE EBO V2
Abstrakt:Bc. FOLTÁNEK, Marcel: Návrh zlepšenia regulácie hladiny terciárnej chladiacej vody v trubici sýtiča v SE EBO V2. [Diplomová práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky. - Školiteľ: Ing. Tomáš Bezák - Trnava: MTF STU, 2017. 70 s. Kľúčové slová: PLC, TIA Portal, riadiaci systém, terciárna chladiaca voda Práca sa zaoberá návrhom zlepšenia regulácie hladiny terciárnej chladiacej vody v trubici sýtiča v SE EBO V2 pomocou Siemens SIMATIC v programe TIA Portal jazykom LAD. Práca bude rozdelená do šiestich kapitol. Prvá kapitola bude zameraná na charakteristiku riadiaceho systému typu SIMATIC S7-300. V druhej kapitole bude opísaná výroba a technológiu terciárnej chladiacej vody v CHÚV JE V2. Tretia kapitola bude venovaná analýze súčasného stavu, budú sa tu popisovať rôzne mechanizmy, snímače, potrubia a zariadenia, ktoré sú v súčasnosti použité v prevádzke. Vo štvrtej kapitole sa bude opisovať nový návrh vylepšenej regulácie hladiny v trubici sýtiča a návrh novej spätnej väzby pre lepšie riadenie servo-motora. Piata kapitola bude obsahovať čiastočnú implementáciu softvérovej a hardvérovej časti, konfiguráciu SIMATIC S7-300, naprogramovanie programu v jazyku LAD. V poslednej šiestej časti sa bude opisovať čiastočné vytvorenie vizualizácie v HMI rozhraní.
Klíčová slova:
PLC, TIA Portal, riadiaci systém, terciárna chladiaca voda

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně