24. 10. 2020  12:06 Kvetoslava
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Tomáš Bezák, PhD.
Identifikační číslo: 4614
Univerzitní e-mail: qbezakt [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Katedra aplikovanej informatiky (UIAM MTF)

Kontakty
     
     
Závěrečná práce
     
Vedené práce          

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Inštalácia a automatizácia linky pre meranie presných dĺžok poplastovaných vysokopevných oceľových pramencov
Autor: Ing. Jozef Lošonský
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Inštalácia a automatizácia linky pre meranie presných dĺžok poplastovaných vysokopevných oceľových pramencov
Abstrakt:LOŠONSKÝ, Jozef: Inštalácia a automatizácia linky pre meranie presných dĺžok poplastovaných vysokopevných oceľových pramencov, [Diplomová práca] – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materialovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky. – Školiteľ: Ing. Tomáš Bezák, PhD., Trnava MTF STU, 2017. Počet strán /72/ Diplomová práca sa zaoberá analýzou a návrhom linky na presné meranie dĺžok poplastovaných oceľových pramencov. V dnešnej dobe rastú veľmi rýchlo požiadavky na presnosť a nároky zákazníka je čoraz ťažšie splniť. Preto na požiadavku zákazníka, vytvoril Bekaert Hlohovec projekt, v ktorom sa navrhne a vytvorí linka presného merania dĺžok. V úvode diplomovej práce rieši teoretická časť históriu automatizácie, počiatky PLC, Siemens, históriu merania a chyby pri meraní. Neskôr analyzuje firmy ktoré sa rovnako snažia dosiahnuť v tomto obore najvyššie presnosti a zároveň dodržať všetky podmienky na presné meranie. Po analýze sa vyberie najlepší návrh a vybuduje sa linka presných dĺžok. Ďalej diplomová práca objasní navrhnutý a nainštalovaný hardvér, zabezpečenie samotnej meracej časti na linke a vytvorený softvér. Nakoniec sa otestuje softvérové riešenie a zhodnotí sa celý projekt.
Klíčová slova:
Meranie, Pramenec, PLC

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně