24. 10. 2020  10:48 Kvetoslava
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Tomáš Bezák, PhD.
Identifikační číslo: 4614
Univerzitní e-mail: qbezakt [at] stuba.sk
 

          Závěrečná práce     Vedené práce
     
Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Zabezpečenie a organizácia WIFI siete
Autor:
Ing. Peter Tomovič
Pracoviště:
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Bezák, PhD.
Oponent:Ing. Igor Halenár, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
Zabezpečenie a organizácia WIFI siete
Abstrakt:
TOMOVIČ, Peter: Zabezpečenie a organizácia WIFI siete. [Diplomová práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky -- Školiteľ: Ing. Tomáš Bezák, PhD., - Trnava: MtF STU, 2011. 100 s. Diplomová práca sa zaoberá rekonštrukciou existujúcej siete, ktorá slúži na pripojenie koncových užívateľov k internetu. Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť súčasné možnosti zabezpečenia Wi-Fi sietí, analyzovať stav existujúcej siete a navrhnúť jej rekonštrukciu a zabezpečenie. Rekonštrukcia siete má prebiehať pri jej normálnom používaní, s minimálnymi výpadkami. V prvej časti práce som zhromaždil poznatky o štruktúre sietí, o štandardoch označených ako Wi-Fi a o spôsoboch zabezpečenia Wi-Fi sietí. Ďalšia časť analyzuje prostredie a navrhuje model novej siete. Posledná časť práce popisuje konkrétny postup pri výmene zariadení a rekonštrukcie siete.
Klíčová slova:
sieť, internet, rekonštrukcia

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně