22. 9. 2019  10:40 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Robert Halenár, PhD.
Identifikačné číslo: 4617
Univerzitný e-mail: qhalenar [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Absolvent     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh informačného systému inteligentnej chladničky
Autor: Ing. Ondrej Szabó
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: Ing. Robert Halenár, PhD.
Oponent:Ing. Milan Buchel
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh informačného systému inteligentnej chladničky
Abstrakt:Cieľom tejto práce bolo navrhnúť a čiastočne implementovať informačný systém inteligentnej chladničky. Má slúžiť ako pomôcka pre organizáciu chladničky, pre sledovanie svojich výdavkov pre potraviny a sledovanie kalórií. Databáza je rozdelená podľa druhov potravín, pre ľahší prehľad. Textová časť tejto práce sa zaoberá v prvej a druhej časti analýzou oblasti a vytvorenia databázy pomocou ER diagramu. V tretej časti sú opísané vývojové nástroje SQL a skript pre tvorbu databázy. Štvrtá časť je venovaná aplikačnej časti informačného systému a jeho návrhu v UML. Piata časť sa zaoberá implementáciou informačného systému a opisu použitých prostriedkov. Šiesta a posledná časť je venovaná zhodnoteniu a praktickým využitím tejto aplikácie.
Kľúčové slová:Informačný systém, UML, chladnička

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná prácaPrílohy práce

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene