Oct 26, 2020   3:23 a.m. Demeter
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Iveta Onderová, PhD.
Identification number: 46392
University e-mail: iveta.onderova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)

     Graduate
     
Lesson
     
     
Supervised theses
     
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
Details
1.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Mgr. Eunika Avante
Kontrola kvality kobercových výrobkov pre automobilový priemysel
June 2010
Displaying the final thesis
2.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Mgr. Eunika Avante
Kontrola kvality kobercových výrobkov pre automobilový priemysel
June 2009
Displaying the final thesis
3.Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Lenka Čelovská
Návrh prípravku pre polohovanie a presné vedenie dýzy vodného lúča
June 2015
Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Dolinajec
Ekonomické a ekologické aspekty hybridných automobilov
June 2013
Displaying the final thesis
5.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Klaudia Drahošová
3D grafické spracovanie nástrojových súradnicových systémov
May 2017
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Patrik Fajnor
Návrh montážneho prípravku
June 2009Displaying the final thesis
7.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Jozef Farkaš
Reverzné inžinierstvo a jeho realizácia v praxi
May 2017
Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jozef Godál
Deliace zariadenia a ich funkcia v prípravkoch
June 2010
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Erik Horváth
Sorting systems analysis in automated operation
May 2019Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Ivan Hrebčík
Návrh prípravku na výrobu panelov pre nízko-energetické budovy
August 2007
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Juraj Chomják
Prípravky a ich oporné prvky
June 2010
Displaying the final thesis
12.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Tibor Iván
Dynamická kompenzácia nežiadúcich vplyvov pri rezaní vodným lúčom
June 2010
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Elizabeta Jurkovičová
Vývoj platformy pre implementáciu e-learningového systému v predmete Nástroje
June 2014Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Radovan Kalnický
Uplatnenie 3D digitalizácie v strojárskej praxi
June 2010
Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Tatiana Kapustová
Vývoj platformy pre implementáciu e-learningového systému pre sústavu S-N-O-P
June 2014Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Krištofovič
Vývoj platformy e-learningového systému v oblasti environmentálnej výrobnej techniky
June 2014
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Lajčin
Design of a robotic workstation.
May 2018
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Martosy
Vplyv rezných parametrov na kvalitu povrchu po frézovaní
June 2015Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. David Méry
Uplatnenie vysokorýchlostného obrábania v praxi
May 2017
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mária Mizerová
Analysis and creation od start-up documents for augmented reality
May 2018
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Mizerová
Comparison of approaches of direct supplier of plastic parts to meet quality requirements of the car producers and design of their common application in the product development phase
June 2020
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jaroslav Nguyen
CAD špeciálnych rezných nástrojov (preťahovacie nástroje).
June 2009
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Viera Nováčeková
Separovaný zber v obciach a mestách Slovenska, ako jedna z možností aktívneho prístupu k ochrane životného prostredia.
June 2013
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Ondera
Analýza vybraných kvalitatívnych parametrov PKŠ
June 2014
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ondrej Pinček
Design of automated handling system
June 2020Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrej Porubský
CAD špeciálnych rezných nástrojov (tvarové nástroje).
June 2009
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Prachár
Analýza tvarových rezných nástrojov
June 2016Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Jana Repková
Príprava kompozitných materiálov typu drevoplast
June 2015
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Michal Srnánek
Návrh prípravku pre zváranie ohýbaných plastov
June 2008
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Stanislav Strigáč
3D graphic processing of tool coordinate systems
June 2020Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivana Sukupová
Požiadavky kladené na deliace stroje
June 2009
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Nikola Sviteková
Analýza vplyvu lesklosti povrchu na kvalitu optického 3D skenovania
June 2013
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Nikola Sviteková
Aplikácia spätnej projekcie pomocou 3D optického meracieho systému v automobilovom priemysle
June 2015
Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Tomkuliak
Návrh prípravkov pre lepiacu stanicu B73
June 2014Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Tomáš Uhlíř
Využitie meracieho systému pri riešení kvalitatívnych problémov v automobilovom priemysle
June 2010
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Alex Urban
Teoretické a praktické porovnanie vláknového lasera s CO2 laserom na aplikáciu obrábanie
June 2016
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Valkovičová
Upínanie a výmena nástrojov v strojárskej praxi
June 2010
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Filip Vavrík
Analýza odchýlok tvarovej nepresnosti súčiastok vytvorených 3D skenovaním
June 2015
Displaying the final thesis
39.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Vladimír Vranák
Návrh prípravku pre novú aplikáciu vodného lúča
May 2017
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Závodný
Ideový návrh jednoúčelového stroja pre tvarovanie kari rohože
June 2008
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Zimány
ANALÝZA TVORBY PARAMETRICKÉHO MODELU S VYUŽITÍM METÓD REVERZNÉHO INŽINIERSTVA
June 2014
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress