20. 10. 2020  2:52 Vendelín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Zuzana Cibulková, PhD.
Identifikačné číslo: 46408
Univerzitný e-mail: zuzana.cibulkova [at] stuba.sk
 
Vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD. - Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)

     Absolvent
     
     
     
     
Publikácie
     
     
Vedené práce
     
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. et Ing. Michal Belák
Štúdium reziduálnej stability materiálov pomocou neizotermických DSC meraní
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. et Ing. Michal Belák
Štúdium termooxidačnej stability olejov využitím DSC
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Andrea Černá, PhD.
Predikcia termooxidačnej stability organických materiálov pomocou termoanalytických metód
september 2014
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Černá, PhD.
Štúdium termooxidačnej stability butadién-styrénového kaučuku s prídavkom rôznych antioxidantov využitím DSC metódy
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Andrea Černá, PhD.
Štúdium termooxidačnej stability polymérov využitím DSC metódy
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Petra Kramárová
Štúdium stability materiálov pomocou neizotermických DSC meraní
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Petra Kramárová
Štúdium termooxidačnej stability materiálov využitím DSC
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Miroslava Lukešová, PhD.
Skúmanie vplyvu antioxidantov na stabilitu elastomérov využitím neizotermických DSC meraní
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miroslava Lukešová, PhD.
Štúdium termooxidačnej stability olejov využitím DTA/TG techniky
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Patrik Poprac, PhD.
Štúdium stability organických materiálov použitím metód termickej analýzy
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Anna Vykydalová, PhD.
Štúdium termooxidačnej stability materiálov izokonverznými metódami
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná