20. 1. 2020  7:30 Dalibor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Zuzana Cibulková, PhD.
Identifikační číslo: 46408
Univerzitní e-mail: zuzana.cibulkova [at] stuba.sk
 
Vedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD. - Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Habilitační práce
Název práce:Štúdium termooxidačnej stability materiálov termoanalytickými metódami.
Autor: doc. Ing. Zuzana Cibulková, PhD.
Pracoviště: Projektové stredisko (Dek FCHPT)
Oponent 1:prof. Ing. Pavel Alexy, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc.
Oponent 3:prof. Ing. Marek Liška, DrSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Štúdium termooxidačnej stability materiálov termoanalytickými metódami.
Abstrakt:Termooxidačná degradácia polymérnych materiálov prebieha v dvoch krokoch. Prvým z nich je indukčná perióda, počas ktorej zdanlivo žiadna chemická reakcia neprebieha. Na konci indukčnej periódy následne dochádza k procesu samotnej oxidácie materiálu, kedy dochádza k náhlym zmenám vlastností materiálu. Preto je indukná perióda často považovaná z mieru stability materiálu. V predloženej práci sú zosumarizované výsledky štúdia termooxidačnej degradácie rôznych polymérnych materiálov a vplyvu rozličných aditív na ich stabilitu pomocou neizotermických DSC meraní. Na preskúmanie antioxidačného vplyvu rôznych stabilizátorov na polymérne materiály bola použitá neizotermická izokonverzná metóda získania kinetických parametrov pre popis dĺžky indukčnej periódy v závislosti od teploty, založená na závislosti nábehovej teploty oxidačného píku od rýchlosti ohrevu. Metóda poskytuje kinetické parametre umožňujúce výpočet dĺžky indukčnej periódy V práci sú predstavené aj dve nové kritériá na posúdenie a porovnanie stabilizačnej účinnosti rôznych aditív ako aj ich zmesí v polymérnych matriciach – ochranný faktor a antioxidačná účinnosť. Na základe znalosti týchto kritérií je možné vybrať najvhodnejší stabilizátor do danej polymérnej matrice alebo vylúčiť použitie látok, ktoré by ju mohli destabilizovať. Naviac, tieto kritériá umožňujú navrhnúť zmes stabilizátorov so synergickým stabilizačným efektom.
Klíčová slova:indukčná perióda, antioxidanty, termická analýza, termooxidačná stabilita

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně