Oct 29, 2020   3:51 a.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Zuzana Cibulková, PhD.
Identification number: 46408
University e-mail: zuzana.cibulkova [at] stuba.sk
 
Vedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD. - Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)

     
     
Lesson     Final thesis
     
Projects     
Publications     Bodies          Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Habilitation thesis
Thesis title:
Study of thermooxidative stability of materials by thermoanalytical methods
Written by (author): doc. Ing. Zuzana Cibulková, PhD.
Department:
Projektové stredisko (DO FCFT)
Opponent 1:
Opponent 2:
prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc.
Opponent 3:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Štúdium termooxidačnej stability materiálov termoanalytickými metódami.
Summary:Termooxidačná degradácia polymérnych materiálov prebieha v dvoch krokoch. Prvým z nich je indukčná perióda, počas ktorej zdanlivo žiadna chemická reakcia neprebieha. Na konci indukčnej periódy následne dochádza k procesu samotnej oxidácie materiálu, kedy dochádza k náhlym zmenám vlastností materiálu. Preto je indukná perióda často považovaná z mieru stability materiálu. V predloženej práci sú zosumarizované výsledky štúdia termooxidačnej degradácie rôznych polymérnych materiálov a vplyvu rozličných aditív na ich stabilitu pomocou neizotermických DSC meraní. Na preskúmanie antioxidačného vplyvu rôznych stabilizátorov na polymérne materiály bola použitá neizotermická izokonverzná metóda získania kinetických parametrov pre popis dĺžky indukčnej periódy v závislosti od teploty, založená na závislosti nábehovej teploty oxidačného píku od rýchlosti ohrevu. Metóda poskytuje kinetické parametre umožňujúce výpočet dĺžky indukčnej periódy V práci sú predstavené aj dve nové kritériá na posúdenie a porovnanie stabilizačnej účinnosti rôznych aditív ako aj ich zmesí v polymérnych matriciach – ochranný faktor a antioxidačná účinnosť. Na základe znalosti týchto kritérií je možné vybrať najvhodnejší stabilizátor do danej polymérnej matrice alebo vylúčiť použitie látok, ktoré by ju mohli destabilizovať. Naviac, tieto kritériá umožňujú navrhnúť zmes stabilizátorov so synergickým stabilizačným efektom.
Key words:
indukčná perióda, antioxidanty, termická analýza, termooxidačná stabilita

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited